Lausunnot

Rahanpesudirektiivin täytäntöönpano

Henkilötietojen käsittely maahanmuuttohallinnossa

Henkilötodistelun vastaanottaminen videotallenteelta hovioikeudessa

Yhteisen tietopohjan hyödyntämisen tietoarkkitehtuuri

Kansallinen tekoälyohjelma AuroraAI

Suomen kyberturvallisuusstrategia 2019

Toimitusministeristön toimivalta / täsmennyksiä

Toimitusministeristön asema

Ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista annettu asetus

Henkilötunnuksen uudistamista pohtivan työryhmän väliraportti