Lausunnot

Tiedusteluvalvontavaltuutetun sijainen

Genomikeskuksen perustaminen

Lausunto rahanpesusääntelyn osittaisuudistuksesta

Lainsäädännön jälkiarviointi

Lausunto toimeentulotukilain uudistamista koskevasta mietinnöstä

Oikeuskanslerin lausunto uutta Bryssel II a -asetusta täydentävää kansallista sääntelyä koskevasta työryhmämietinnöstä

Lausunto luonnonsuojelulain muuttamisesta

Lausunto arviomuistiosta julkisen hallinnon tietojärjestelmiä koskevan sääntelyn kehittämistarpeista

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle uudeksi ilmastolaiksi

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta sekä siihen liittyviksi laeiksi

« Edellinen 1 / 5