Lausunnot

Tartuntatautilain muuttaminen

Työryhmämietintö seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistuksesta

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistus ja maakuntien perustaminen

Todistus negatiivisesta testituloksesta (SARS-CoV2) rajat ylittävässä liikenteessä

Lausunto automaattista päätöksentekoa koskevasta arviomuistiosta

Terrorismirikossääntelyn kattavuuden lisäksi on edistettävä kokonaisarviointia, jossa huomioidaan myös sääntelyn käytännön toimivuus

Eurooppalainen raja- ja merivartiosto, täydentävä lainsäädäntöehdotus

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle luottotietolain, maksupalvelulain ja rikosrekisterilain 4 a §:n muuttamisesta

Laatusuositukset hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi

Laiton uhkaus virallisen syytteen alaiseksi

« Edellinen 1 / 2