Lausunnot

Suomen kyberturvallisuusstrategia 2019

Toimitusministeristön toimivalta / täsmennyksiä

Toimitusministeristön asema

Ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista annettu asetus

Henkilötunnuksen uudistamista pohtivan työryhmän väliraportti

Hallituksen esitysten laatimisohjeet