Lausunnot

Jäädyttämis- ja konfiskaatioasetusta täydentävä lainsäädäntö

Rikosseuraamuslaitoksen ja poliisin välinen yhteistyö

Euroopan syyttäjänviraston perustamista koskeva täydentävä lainsäädäntö

Lastensuojelulain valitusoikeuden muuttaminen

Genomikeskusta ja genomitiedon käsittelyä koskeva HE-luonnos

Rahanpesudirektiivin täytäntöönpano

Henkilötietojen käsittely maahanmuuttohallinnossa

Henkilötodistelun vastaanottaminen videotallenteelta hovioikeudessa

Yhteisen tietopohjan hyödyntämisen tietoarkkitehtuuri

Kansallinen tekoälyohjelma AuroraAI

« Edellinen 1 / 2