Lausunnot

Valmisteverotusmenettelyn ja autoverotusmenettelyn uudistaminen

Ampuma-aselainsäädännön muutosehdotusta koskeva oikeuskanslerin lausunto

Lausunto vanhuspalvelulain muuttamisesta

Kunnan luottamushenkilön esteellisyys valtion liikuntaneuvostossa

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttaminen

Julkisuuslain soveltamisalan laajentamista koskeva selvitys

Jäädyttämis- ja konfiskaatioasetusta täydentävä lainsäädäntö

Rikosseuraamuslaitoksen ja poliisin välinen yhteistyö

Euroopan syyttäjänviraston perustamista koskeva täydentävä lainsäädäntö

Avoimen hallinnon toimintaohjelma 2019-2023

« Edellinen 1 / 3