Lausunnot

Kunnan luottamushenkilön esteellisyys valtion liikuntaneuvostossa

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttaminen

Julkisuuslain soveltamisalan laajentamista koskeva selvitys

Jäädyttämis- ja konfiskaatioasetusta täydentävä lainsäädäntö

Rikosseuraamuslaitoksen ja poliisin välinen yhteistyö

Euroopan syyttäjänviraston perustamista koskeva täydentävä lainsäädäntö

Avoimen hallinnon toimintaohjelma 2019-2023

YK:n TSS-oikeuksia koskevan yleissopimuksen täytäntöönpano

Lastensuojelulain valitusoikeuden muuttaminen

Genomikeskusta ja genomitiedon käsittelyä koskeva HE-luonnos

« Edellinen 1 / 3