Lausunnot

Muistio alkoholin etämyynnistä

Kokoontumislain 7 §:n muuttaminen

Raskaiden kuorma-autojen tienkäyttövero (vinjetti)

Kansainvälistä suojelua koskevan uusintahakemuksen tutkittavaksi ottaminen

Laki Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta

Valtioneuvoston selonteko "Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikakaudella"

Sähköinen laskutus

Valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen muuttaminen

Rangaistusluonteisia hallinnollisia seuraamuksia koskevat sääntelyperiaatteet

Luonnos hallituksen esitykseksi tiedonhallintalaiksi

« Edellinen 1 / 6