Lausunnot

Hallituksen esitys rekrytointi- ja osaamispalveluista

Uusi vammaispalvelulaki ja sosiaalihuoltolain muuttaminen

Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa

Hallituksen esitys laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista

Sakkomenettelyn laajentaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädäntö

Summaaristen riita-asioiden keskittäminen

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

Valitusoikeuden avaaminen virkanimityksiin

2 / 2 Seuraava »