Lausunnot

Uusi ehdotus valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa

Rangaistusluonteisia hallinnollisia seuraamuksia koskeva säätely

Lapsenhuoltolain uudistaminen

Luonnos laiksi Ruokavirastosta

Puolustusministerille suositus arvioida toimintaansa säätiössä

Sähköisen asioinnin lainmuutostarpeet

Luonnos Ahvenanmaan itsehallintolaiksi

Valtioneuvoston yleisistunnon toimivalta keskushallinnon ohjauksessa

Tiedustelulainsäädäntöön liittyvät työryhmämietinnöt

Mietintö tuomioistuinviraston perustamisesta

« Edellinen 1 / 2