Lausunnot

Lausunto sote- ja maakuntauudistuksesta

Lausunto: Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan asettaminen

Lausunto esitysluonnoksesta laiksi rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa

Lausunto: sosiaali- ja terveystietojen tietoturvallinen hyödyntäminen

Lausunto: eurooppalaisen tutkintamääräysdirektiivin kansallinen täytäntöönpano

Kansainvälisen avun antaminen ja vastaanottaminen

Lausunto esitykseen ulkomaalaislain ym. muuttamisesta

Varusmiesten käyttäminen joustavan valmiuden kohottamisen sekä sodan ajan tehtäviin varusmiespalveluksen aikana