Lausunnot

Varhaiskasvatusoikeuden muuttaminen

Käräjäoikeusverkoston kehittäminen

Poliisihallinnon virkoja koskevan sääntelyn säädöstaso

Tiedonhankintalakityöryhmän mietintö