Lausunnot

Sosiaalihuollon asiakaslain ja potilaslain muistutusmenettelyä ja kanteluja koskevista säännösehdotuksista annettu lausunto

Lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan tarkistaminen

Ehdotus yhdenvertaisuuslain uudistamiseksi ongelmallinen

Terrorismityöryhmän mietintö

Todistelutoimikunnan mietintö