Lausunnot

Lausunto sähköisen viestinnän tietosuojalain muutosehdotuksesta