Ajankohtaista

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka otti keväällä 2015 omana aloitteenaan tutkittavaksi, miten maahanmuuttajalasten ja –nuorten oikeus perusopetukseen toteutuu. Selvitysten mukaan näiden nuorten syrjäytymisriski on muita nuoria selvästi korkeampi. Yksi syrjäytymisriskiin vaikuttava tekijä on se, millaiset kielelliset ja muut valmiudet lapsi ja nuori on saanut perusopetuksessa.

Maahanmuuttajalapset ja –nuoret osallistuvat perusopetuksen alussa enintään ...

Lue lisää »

« Edellinen 1 / 18