Ajankohtaista

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on tehnyt eduskunnan perustuslakivaliokunnalle ilmoituksen entisen pääministeri Matti Vanhasen virkatoimen tutkimiseksi. Jonkan mielestä Vanhanen oli esteellinen osallistumaan valtioneuvoston yleisistuntoihin, joissa päätettiin Raha-automaattiyhdistyksen avustusten myöntämisestä Nuorisosäätiölle. Oikeuskansleri toteaa, että asia olisi arvioitava myös rikosoikeudellisesti. Lainsäädännön mukaan oikeuskanslerilla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta käynnistää valtioneuvoston jäsenen menettelyä koskevaa esitutkintaa. Esitutkinnan ...

Lue lisää »

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on päättänyt nostettavaksi syytteen Jyväskylän käräjäoikeuden toimistosihteeriä ja entistä laamannia vastaan. Toimistosihteeriä epäillään väärien diaarimerkintöjen tekemisestä. Hänen epäillään merkinneen 11 rikosasiaa käräjäoikeuden asianhallintajärjestelmään ratkaistuiksi, vaikka ne tosiasiassa olivat ratkaisematta. Esitutkinnan mukaan toimistosihteerin tehtävänä oli huolehtia, että asiat jaetaan tuomioistuinharjoitteluaan suorittavien notaarien käsiteltäviksi. Toimistosihteerin menettely johti kyseisten asioiden ...

Lue lisää »

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on tänään antanut päätöksensä poliisi- ja syyttäjäviranomaisten menettelystä niin sanotussa huumepoliisiasiassa. Oikeuskanslerin mukaan poliisimiehiin kohdistunut selvittely- ja tutkintakokonaisuus on Suomen oloissa ainutlaatuinen.

Oikeuskansleri on päätöksessään tutkinut poliisiviranomaisen menettelyä ennen esitutkinnan aloittamista ja poliisi- ja syyttäjäviranomaisten menettelyä itse esitutkinnassa. Päätöksessä ei ole otettu kantaa sellaisiin väitteisiin, jotka koskevat ...

Lue lisää »

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka pitää työ- ja elinkeinoministeriön osastopäällikkö Taisto Turusta esteellisenä ydinvoimalupapäätöstä koskevan asian valmistelussa. Turusen aikaisempi jäsenyys Outokumpu Oyj:n hallituksessa ja Turusen asema ydinvoimalaitosten rakentamista koskevien periaatepäätöksien valmistelusta vastaavan työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston päällikkönä on muodostanut asetelman, joka on hallintolain 28 §:n 1 momentin 7 kohdan tarkoittamalla ...

Lue lisää »

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka ei löytänyt moitittavaa vähemmistövaltuutetun virantäyttömenettelystä. Jonkan arvion mukaan nimitysasian valmistelussa ja ratkaisemisessa ei ylitetty viranomaiselle virkanimitysasioissa kuuluvaa harkintavaltaa.

Oikeuskansleri muistuttaa, että hän voi laillisuusvalvojana ottaa kantaa vain siihen, onko nimityspäätös tehty viranomaiselle nimitysasioissa kuuluvan harkintavallan puitteissa, onko harkintavaltaa käytetty oikeudellisesti hyväksyttävällä tavalla ja onko valinta asianmukaisesti nimitysmuistiossa ...

Lue lisää »

« Edellinen 1 / 3