Ajankohtaista

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen mukaan Kotkan käräjäoikeuden tilat ovat epäasialliset, turvattomat ja huonokuntoiset. Puumalainen teki Kotkan käräjäoikeuteen tarkastuksen 19. marraskuuta 2009.

Käräjäsalien odotustila on pieni ja turvajärjestelyt puutteelliset ja siellä on ollut ajoittain levotonta. Odotustiloissa ei ole säännöllistä käräjäpäivystystä. Asianosaisia on peloteltu ja painostettu. Myös käräjäoikeuden henkilökunta pitää olosuhteita turvattomina. Apulaisoikeuskansleri ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen on antanut huomautuksen Kankaanpään kaupunginvaltuutettu Kauko Juhantalolle esteellisyyttä koskevien säännösten rikkomisesta.

Oikeuskanslerinvirastoon tehdyssä kantelukirjoituksessa arvosteltiin Kankaanpään kaupunginvaltuutetun ja tuolloisen kaupunginhallituksen puheenjohtajan menettelyä tämän poistuttua kaupunginvaltuuston kokouksesta kesken kokouksen joulukuussa 2007. Kyseisessä kokouksessa käsiteltiin muun muassa seuraavan vuoden tulo- ja menoarvio sekä suunnittelukauden taloussuunnitelma. Oikeuskanslerinvirastoon toimittamassaan selvityksessä Juhantalo ...

Lue lisää »

Länsisuomalainen kaupunki rikkoi apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen mukaan syrjinnän kieltoa suosimalla oman kaupungin nuoria työllistämistuen myöntämisessä. Kaupunki jakoi työllistämistukea niille työnantajille, jotka palkkaisivat määräaikaiseen työsuhteeseen paikkakuntalaisen nuoren.

Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä henkilöön liittyvän syyn perusteella. Lakia sovelletaan sekä julkisessa että yksityisessä toiminnassa silloin kun on kyse työhönottoperusteista. Yhdenvertaisuuslaki koskee ...

Lue lisää »

Asian valmistelussa hätiköintiä

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka pitää lääkealan keskuksen (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus) perustamista ja sijoittamista koskevan asian valmistelumenettelyä liian kiireisenä. Oikeuskansleri kiinnittää sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälän huomiota siihen, että valmisteluun on varattava riittävästi aikaa.

Ministeri Hyssälä piti elokuussa 2008 tiedotustilaisuuden, jossa hän kertoi lääkehuollon uudelleen organisoimisesta. Ministerin tavoitteena ...

Lue lisää »

« Edellinen 1 / 3