Ajankohtaista

Sisäasiainministeriön paikallisille poliisiviranomaisille antamat ohjeet EY-oleskelulupahakemusten käsittelyyn ovat olleet riittämättömät, toteaa apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen. Hän myös kiinnittää päätöksessään ministeriön huomiota huolellisuuteen muun muassa oikeuskanslerille toimitettaviin selvityksiin vastaamisessa.

Oikeuskanslerille tehdyssä kantelussa arvosteltiin viranomaisten menettelyä EY-oleskeluluvan hakemisessa. Hyvinkään kihlakunnan poliisilaitos ei ollut keväällä 2006 ottanut kantelijan EY-oleskelulupahakemusta vastaan. Poliisilaitoksella oli menetelty sisäasiainministeriön ...

Lue lisää »

Espoon käräjäoikeuden tuomari on saanut oikeuskansleri Jaakko Jonkalta huomautuksen. Käräjätuomari oli laiminlyönyt haasteiden antamisen riittävän ajoissa ja tästä syystä rikosasian syyteoikeus ehti vanhentua. Käräjäoikeudella oli ollut aikaa haasteiden antamiseen lähes neljä kuukautta ennen syyteoikeuden vanhentumista.

Oikeuskanslerille antamassaan selvityksessä käräjätuomari myönsi tekemänsä virheen ja myönsi olevansa siitä vastuussa.Käräjätuomari oli selvityksessään ...

Lue lisää »

Oikeusministeriö on toiminut vaalirahoitusilmoitusen käsittelyssä silmiinpistävän passiivisesti, toteaa oikeuskansleri Jaakko Jonkka. Hänen mukaansa myös ministeriön antama vaalirahoitusilmoituskäytäntöä koskeva ohjeistus on ollut epäyhtenäistä.

Laiminlyönti ohjeistuksessa

Vuonna 2004 järjestettyjen europarlamenttivaalien jälkeen oikeusministeriö oli selventänyt vaalirahoitusilmoituskäytäntöä kirjeellä, johon oli silloisen oikeusministerin toimeksiannosta lisätty ehdokkaan tukiryhmän saaman tuen erittelyvelvollisuutta täsmentävä teksti. Oikeuskansleri Jonkan mukaan ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen kiinnittää hovioikeuden huomiota oikeudenkäymiskaaressa säädettyjen määräaikojen noudattamiseen tuomioita annettaessa sekä hyvän hallinnon edellyttämän palveluperiaatteen merkitykseen. Hovioikeus oli rikosasiassa toimittamansa pääkäsittelyn jälkeen ilmoittanut asianosaisille, että tuomio asiassa annetaan 30 päivän kuluessa, ellei estettä ole. Oikeudenkäymiskaari edellyttää nimenomaisesti tuomion antamista 30 päivän kuluessa, jollei erityisiä syitä määräajan ylittymiselle ole ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen on antanut huomautuksen virheellisestä menettelystä kolmelle espoolaisseurakuntien viranhaltijalle. Lisäksi Puumalainen antoi vakavan huomautuksen Espoon ja Porvoon tuomiokapituleille virheellisestä menettelystä.

Helsinkiläismies oli suullisesti pyytänyt lupaa äitinsä siunaustilaisuuden järjestämiseen Espoon tuomiokirkossa. Espoon tuomiokirkkoseurakunta ja Esbo svenska församling vastasivat pyyntöön kieltävästi, sillä muilla kuin seurakuntalaisilla ei ollut pääsyä kirkkoon. Kysyjän ...

Lue lisää »

« Edellinen 1 / 4