Ajankohtaista

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka korostaa, että jokaisella, myös virkamiehellä tai julkista tehtävää hoitavalla tulee olla mahdollisuus seurauksia pelkäämättä kannella oikeuskanslerille, jos epäilee viranomaistoiminnassa menetellyn virheellisesti.

Asia tuli apulaisoikeuskanslerin tutkittavaksi Suomen ympäristökeskuksessa Helsingissä työskentelevän virkamiehen tekemän kantelun perusteella. Kirjoituksessaan virkamies kertoi saaneensa työnantajaltaan viime vuoden heinäkuussa huomautuksen, koska oli tehnyt esimiestensä menettelyä ...

Lue lisää »

Oikeuskansleri Paavo Nikulan mukaan Espoon kihlakunnanviraston johtava kihlakunnanvouti, Espoon kaupungin kaksi psykiatria, psykologi ja sosiaalityöntekijä sekä Espoon kihlakunnan poliisilaitoksen järjestyspoliisin edustajat eivät menetelleet lainvastaisesti eivätkä laiminlyöneet virkavelvollisuuksiaan täytäntöönpanotilaisuudessa, joka koski amerikkalaisten Alexander ja Jacob Rogersin palauttamista kotimaahansa.

Tilaisuudesta oikeuskanslerille kanteli poikien äiti ja eräs toinen henkilö. Heidän mielestään täytäntöönpano tapahtui ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkan mukaan Joensuun käräjäoikeuden käräjätuomarin ratkaisu, jolla rikosasiassa avustajana toiminut henkilö määrättiin esteellisenä väistymään tehtävästään, ei perustunut lakiin.

Ratkaisussa esteellisyyden katsottiin johtuneen siitä, että avustaja oli aiemmin ajanut käräjätuomaria vastaan syytettä muun muassa virka-aseman väärinkäyttämisestä. Syyte oli sittemmin hylätty.

Käräjäoikeus perusteli ratkaisussaan avustajan esteellisyyttä tuomarin esteellisyysperusteilla. Ratkaisussa viitattiin ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka pyytää Etelä-Suomen lääninhallitusta varmistamaan, että laissa säädetty vaikeavammaisten henkilöiden kuljetuspalvelujärjestelmä toimii Helsingissä myös käytännössä lain edellyttämällä tavalla.

Kuljetuspalvelujen huonosta toimivuudesta kannellut helsinkiläisnainen kertoi muun muassa joutuneensa soittamaan kuljetuspalvelun numeroon lähes tunnin saamatta vastausta.

Sittemmin Etelä-Suomen lääninhallitus oli todennut Helsingin kaupungin vammaiskuljetuspalvelujen järjestämisessä olleen vakavia puutteita ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka on pyytänyt Helsingin kaupunginhallitukselta selvitystä kaupungin vuokra-asunnoissa asuneiden henkilöiden omaisuuden käsittelystä näiden kuoleman jälkeen. Kaupunginhallitusta pyydettiin hankkimaan kiinteistövirastolta ja tarvittaessa muiltakin kaupungin virastoilta riittävät selvitykset ja antamaan sitten omansa.

Erityisesti pyydettiin kartoittamaan sitä, ovatko viime aikoina julkisuudessa esitetyt tapaukset olleet yksittäisiä valvonnan mahdollisia laiminlyöntejä vai onko kysymys ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkan mukaan käytännölle, jolla Helsingin kaupungin kiinteistövirasto on vaatinut ulkopaikkakuntalaisilta tilapäisten torimyyntilupien hakijoilta viranomaisen todistuksen myyntituotteiden alkuperästä, ei löydy lainsäädännöllistä pohjaa. Kiinteistöviraston menettely on ollut omiaan saattamaan ulkopaikkakuntalaisia luvanhakijoita eriarvoiseen asemaan helsinkiläisten hakijoiden kanssa, sanoo Jonkka.

Asiasta oikeuskanslerille kanteli Kuusankosken elinkeinojohtaja. Hänen mielestään viranomaisen antaman todistuksen vaatiminen merkitsee ...

Lue lisää »

2 / 2 Seuraava »