Ajankohtaista

Apulaisoikeuskansleri arvostelee henkilönkatsastuksen suorittamista. Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka toteaa Espoon kihlakunnan poliisilaitoksen rikoskomisarion toimineen lainmukaisesti aloittaessaan esitutkinnan Antti Piippoon kohdistuneen raiskausepäilyn johdosta. Sen sijaan Piipolle epäillyn raiskauksen vuoksi toimitettavaksi määrätty henkilönkatsastus on apulaisoikeuskanslerin mielestä jälkikäteen arvioiden kritiikille altis. Hän pitää kyseenalaisena, oliko henkilönkatsastusta koskeva näyttökynnys "todennäköiset syyt" ylittynyt. Hän kiinnittääkin rikoskomisarion ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka on antanut huomautuksen Riihimäen käräjäoikeuden tuomarille tuomiossa olleen virheen perusteella. Käräjätuomari oli huhtikuussa 2001 tuominnut vastaajat teosta, josta ei olisi rikoslain mukaan vanhentumisen johdosta saanut tuomita. Teko koski veropetosta, joka oli syyteoikeudeltaan vanhentunut jo silloin kun haaste oli annettu vastaajille tiedoksi. Raaseporin käräjäoikeuden tuomari puolestaan sai huomautuksen ...

Lue lisää »

Oikeuskansleri Paavo Nikula on pyytänyt valtakunnansyyttäjää nostamaan syytteen Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomaria vastaan rikoslain mukaisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Käräjätuomari oli toiminut alkoholin vaikutuksen alaisena käräjäoikeuden istunnon puheenjohtajana maaliskuussa 2003. Käräjäoikeuden laamanni, joka toimitti asiasta muistion oikeuskanslerille, oli puhalluttanut käräjätuomarin kaksi tuntia istunnon päättymisen jälkeen Pasilan poliisitalolta saamallaan alkometrillä. Käräjätuomarin puhallukset antoivat lukemiksi ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkan mielestä Joensuun käräjäoikeus ja Itä-Suomen hovioikeus perustelivat puutteellisesti päätöksen, jolla rajattiin yleisön oikeutta olla läsnä oikeudenkäynneissä ja jolla oikeudenkäyntiaineisto määrättiin salassa pidettäväksi. Käräjäoikeuden tekemä ja hovioikeuden sittemmin pysyttämä päätös koski törkeän kiristyksen yritystä.

Päätösten perusteluista oikeuskanslerille kanteli Oikeustoimittajat ry. Yhdistys katsoi, että julkinen käsittely toimii keskeisesti ...

Lue lisää »

Oikeuskansleri Paavo Nikula katsoo, ettei suojelupoliisin entinen päällikkö Seppo Tiitinen menetellyt virheellisesti arvioidessaan, ettei ns. Stasi-listan perusteella ollut aihetta käynnistää esitutkintaa.

Tiitisen menettelystä oikeuskanslerille kanteli kaksi henkilöä. Heidän mukaansa Tiitisen olisi tullut kassakaappiin sulkemisen sijaan tutkituttaa lista, koska listalla olevia henkilöitä oli syytä epäillä maanpetoksellisesta toiminnasta.

Tiitisen oikeuskanslerille antaman selvityksen ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkan mukaan sakkojen maksamiseen toimeentulotuella tulee suhtautua erittäin pidättyväisesti. Laki ei sitä kiellä, mutta myöntämispäätösten tulee olla vahvasti perusteltuja, sanoo Jonkka.

Jonkka otti asian oma-aloitteisesti tutkittavakseen sen jälkeen, kun Ilta-Sanomat oli kirjoittanut viime vuonna, että lieksalaiselle miehelle oli myönnetty toimeentulotukea sakon maksuun. Jonkka halusi selvittää sen, kuinka yleistä ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka arvostelee Helsingin poliisilaitoksen ylikonstaapelia perusteettoman turvatarkastuksen tekemisestä moottoripyöräkerholaiselle.

Päätöksessään Jonkka toteaa, että poliisilain mukaisen turvallisuustarkastuksen suorittamisella puututaan keskeisiin perusoikeuksiin kuten henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen. Tämän vuoksi siihen, että turvallisuustarkastukselle on olemassa lainmukaiset edellytykset, on suhtauduttava korostetun vakavasti.

Järvenpääläinen mies pyysi oikeuskansleria tutkimaan, oliko poliisin hänen mielestään väkivaltainen ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka on huomauttanut Valtiokonttorin projektipäällikköä tämän vakuutusoikeudelle antamista virheellisistä tiedoista. Virheelliset tiedot sisältyivät projektipäällikön laatimaan valituskirjelmään yksityisen henkilön eläkepäätöksestä.

Valtiokonttorin menettelystä oikeuskanslerille kanteli varsinaissuomalainen mies. Kantelun mukaan valtion eläkelautakunta oli vuonna 2000 antanut miehelle myönteisen erityistä eläkeikää koskevan ennakkotietopäätöksen. Valtion eläketurvaa hoitavan Valtiokonttorin mielestä miehellä ei ollut oikeutta ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkan mielestä oikeuden päätös asian käsittelystä suljetuin ovin pitäisi tehdä julkisessa istunnossa. Näin yleisöllä säilyy mahdollisuus kuulla asianosaisten kannanotot vaatimuksesta suljettuun käsittelyyn sekä tuomioistuimen ratkaisulleen esittämät perustelut.

Oikeustoimittajat ry kanteli oikeuskanslerille Turunseudun käräjäoikeuden menettelystä ns. arkkusurmien käsittelyn yhteydessä. Kysymys oli tapauksesta, jossa kaksi lasta oli löydetty kuolleina arkusta ...

Lue lisää »

« Edellinen 1 / 3