Ajankohtaista

Oikeuskansleri Paavo Nikulan mielestä keskustelu analogisten tv-lähetysten päättämisestä on ollut jossain määrin ennenaikaista. Kuluttajien huoli näyttää kiinnittyneen suuressa määrin digitaaliseen lähetystekniikkaan siirtymisestä aiheutuviin kustannuksiin, sanoo Nikula lausunnossaan.

Oikeuskanslerin mukaan tällä hetkellä ja myös tulevina vuosina on kysymys siirtymävaiheesta. Valtioneuvoston myöntämät, analogista tv-toimintaa koskevat luvat ovat voimassa vuoden 2006 loppuun saakka ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka on kiinnittänyt keskusrikospoliisin rikosylikomisarion huomiota esteellisyyssäännösten noudattamiseen esitutkintaa toimitettaessa. Jonkan mielestä luottamus rikosylikomisarion puolueettomuuteen vaarantui, kun tämä jatkoi tutkinnanjohtajana asiassa, jossa tutkinnan kuluessa myös häneen itseensä kohdistettiin rikosepäily.

Kantelija oli tehnyt rikosilmoituksen tutkinnanjohtajasta, koska katsoi tämän salanneen tuomioistuimelta Sveitsin oikeusviranomaisten antamiin oikeusaputietoihin liittyneen käyttörajoituksen esittäessään kantelijaa koskevan ...

Lue lisää »

Oikeuskansleri Paavo Nikula vastaanotti määräaikaan mennessä pyytämänsä Sonera-selvitykset kaikilta, joilta selvitystä pyydettiin. Selvitykset eivät vielä kuitenkaan ole julkisia.
- Koska tietojen antaminen asiakirjoista tässä vaiheessa vaikeuttaisi asian selvittämistä, niitä ei viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (24 §:n 1 momentin 6 kohta) nojalla vielä anneta julkisuuteen, sanoo Nikula.

Oikeuskanslerin selvityspyyntö esitettiin ...

Lue lisää »

Oikeuskansleri Paavo Nikula on antanut viime vuotta koskevan kertomuksensa eduskunnalle ja valtioneuvostolle. Kertomuksen mukaan oikeuskanslerinvirasto vastaanotti viime vuonna kaikkiaan 1 292 viranomaisten toimintaa koskevaa kantelua. Luku vastaa kutakuinkin edellisvuoden määrää (1 282). Kanteluita otettiin tutkittavaksi 789. Näistä oikeuskanslerin tai apulaisoikeuskanslerin toimenpiteisiin johti 142 eli 18%. Eniten kanteluja kohdistui tuomioistuimiin, poliiseihin ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkan mukaan Uudenmaan ympäristökeskus ei syyllistynyt lainvastaiseen menettelyyn Espoon Ämmässuon kaatopaikkaa koskevissa ympäristövalvonta- ja lupa-asioissa. Päätös annettiin Nuuksio-seura ry:n ja muiden yhdistysten edustajien tekemään kanteluun.

Kantelussa oikeuskansleria pyydettiin muun muassa selvittämään, oliko Uudenmaan ympäristökeskus viivytellyt Ämmässuon kaatopaikkaa koskevan ympäristölupahakemuksen käsittelyssä ja siten pitkittänyt kaatopaikan lähialueella asuvien kannalta ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkan mukaan poliisin tavasta valvoa järjestystä Helsingissä viime itsenäisyyspäivänä järjestetyn mielenosoituksen yhteydessä ei löytynyt moitittavaa. Poliisin toiminta tuli apulaisoikeuskanslerin tutkittavaksi kantelun perusteella. Siinä epäiltiin poliisin käyttäneen liiallisia voimakeinoja mielenosoittajia kohtaan.

Apulaisoikeuskansleri piti tarpeellisena selvittää tapauksen yhteydessä poliisin toimintaa kantelussa mainittua epäilyä laajemmin. "Koska tietojeni mukaan mielenosoituksen aikana oli ...

Lue lisää »

Sonera-selvitys

Tiedote30.7.2002

Oikeuskansleri Paavo Nikula on tavannut tänään aamupäivällä pääministeri Paavo Lipposen Soneran UMTS-kauppojen selvityksen johdosta. Oikeuskanslerinviraston selvityksessä on Nikulan mukaan tarkoitus hankkia tiedot siitä, ovatko valtioneuvoston jäsenet ottaneet kantaa Soneran umts-hankintoihin tai tukeneet niitä. Tarkoituksena on saada vastaus julkisuudessa mm. eduskunnan ja hallituksen taholta esitettyihin vaatimuksiin tapahtumainkulun selvittämisestä hallituksen osalta.

Tapaamisessa ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka peräänkuuluttaa yhtenäisiä ohjeita kunnallisille päiväkodeille lasten karkaamistapausten varalle.

Apulaisoikeuskansleri otti päiväkotien karkaamistapauksia koskevat ohjeistukset oma-aloitteisesti tutkittavakseen sen jälkeen, kun julkisuudessa oli kerrottu kahdesta tapauksesta, joissa lapsi oli päässyt päiväkodista omille teilleen kenenkään huomaamatta. Tapaukset koskivat Ounasrinteen päiväkotia Rovaniemellä ja Päiväkoti Turkkaa Helsingissä.

Päiväkodeilta saaduista selvityksistä kävi ilmi ...

Lue lisää »

Oikeuskansleri Paavo Nikula on antanut huomautuksen hiljattain kulttuuriministerin tehtävästään eronneelle Suvi Lindénille. Lindénin olisi tullut ministerinä katsoa itsensä esteelliseksi ratkaisemaan valtionavun myöntäminen golfkentälle, jonka osakas hän itse oli koska tämä vaaransi hänen puolueettomuutensa.

Peruste Lindénin huomauttamiselle löytyy hallintomenettelylain esteellisyyssäännöksistä. Oikeuskanslerin mukaan Lindén oli säännöksissä olevan ns. yleislausekkeen nojalla esteellinen ratkaisemaan ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka painottaa, ettei nuorten tukiasumista koskevilla säännöillä saa puuttua lastensuojelun asiakkaan oikeuksiin enempää kuin perusoikeussäännökset ja lastensuojelulaki sallivat.

Jonkan mukaan nuorten tukiasumista koskevat säännöt tulee laatia niin, että ne vain täydentävät lainsäädäntöä. Sääntöjen tulee olla lastensuojelulain kanssa sopusoinnussa siten, että niitä sovellettaessa toimitaan mahdollisimman hienovaraisesti ja tavalla, joka ...

Lue lisää »