Ajankohtaista

Poliisilaitosten tiloissa pidettävien henkilöiden kohtelua koskevien ohjeiden nykyaikaistaminen olisi kiireellisesti tehtävä, sanoo apulaisoikeuskansleri sisäasiainministeriölle lähettämässään esityksessä.

Apulaisoikeuskansleri Jukka Pasasen kirje SM:lle dnro 1127/1/99, 24.11.2000

Esityksen tekemiseen johti asiaa koskeva selvitys, joka sisäasiainministeriössä tehtiin apulaisoikeuskanslerin pyynnöstä. Sen mukaan pidätettyjen ja kiinniotettujen kohtelussa poliisilaitoksilla on paikkakuntakohtaisia eroja ...

Lue lisää »

Oikeudenkäynnissä olleen virolaismiehen vapautta poistua maasta ei olisi saanut rajoittaa, katsoo apulaisoikeuskansleri päätöksessään. Helsingin tullissa olleen virheellisen tiedon mukaan mies oli Suomessa etsintäkuulutettuna. Väärän tiedon vuoksi miehen paluu kotimaahansa viivästyi.

Apulaisoikeuskansleri Jukka Pasasen päätös 21.11.2000, dnro 290/1/99

Virheellisen menettelyn vuoksi apulaisoikeuskansleri on antanut huomautuksen etsintäkuulutuksen laatijana ...

Lue lisää »

Käytäntö, jonka mukaan kuntien sosiaalitoimet voivat maksaa harkinnanvaraista toimeentulotukea romaninaisten perinneasuun kuuluvan hameen hankkimiseen, ei ole lainvastainen, toteaa apulaisoikeuskansleri päätöksessään.

Apulaisoikeuskansleri Jukka Pasasen päätös dnro 83/1/99, 27.10.2000

Oikeuskanslerinvirastoon lähetetyssä kantelussa pyydettiin tutkimaan, rikkooko Tampereen kaupungin sosiaalitoimi lakia myöntäessään romaninaisten perinteiseen asuun kuuluvan hameen hankintaan toimeentulotuen harkinnanvaraista ...

Lue lisää »

Menettelyä, jossa koulut noudattavat oppilaiden huumeiden käyttöä testatakseen erilaisia käytäntöjä, ei voida pitää oppilaiden oikeusturvan kannalta hyväksyttävänä. Näin toteaa apulaisoikeuskanslerin sijainen testauksia koskevassa päätöksessään.

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen, Klaus Helmisen päätös 4.10.2000, dnro 8/50/00

Päätöksessään apulaisoikeuskanslerin sijaisena toiminut Klaus Helminen katsoo, että huumetestien järjestämisestä kouluissa tulisi säätää lailla ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri on huomauttanut hyvinkääläisen lukion rehtoria ylioppilaskokelaan ohjauksessa tapahtuneista laiminlyönneistä. Niiden seurauksena abiturientti oli joutunut suorittamaan osan pakollisista ylioppilaskokeista kahteen kertaan.

Apulaisoikeuskansleri Jukka Pasasen päätös 28.9.2000, dnro 232/1/99

Ylioppilaskokelaan vanhemmat kantelivat keväällä 1999 Hyvinkään yhteiskoulun ja ylioppilastutkintolautakunnan menettelystä. Lukion oppilas oli oikeuskanslerinvirastoon saatujen selvitysten mukaan yhdessä ...

Lue lisää »

Lääninhallituksen virkamiehen olisi tullut tarkemmin harkita, mitä tietoja keskeneräisestä valitusasiasta julkisuuteen antoi, katsoo apulaisoikeuskansleri Jukka Pasanen päätöksessään.

Apulaisoikeuskansleri Jukka Pasasen päätös 26.9.2000, dnro 120/1/99

Kanteluasiassa hankittujen selvitysten mukaan toimittaja oli haastatellut Länsi-Suomen lääninhallituksessa vireillä olleesta valitusasiasta siellä toiminutta sivistysneuvosta. Valitusasia koski Uudenkaarlepyyn kouluviranomaisten toimintaa ja sen ...

Lue lisää »

Oikeuskansleri Paavo Nikula on kiinnittänyt Suomen Posti Oy: n huomiota kielilainsäädännön noudattamiseen. Kaksikielisillä alueilla tulee oikeuskanslerin päätöksen mukaan erityisesti turvata se, että äänestäjät saavat posteissa opastusta tarvittaessa myös ruotsiksi.

Oikeuskansleri Paavo Nikulan päätös 14.9.2000, dnro 303/1/99

Päätöksessä katsotaan, että Posti toteuttaa ennakkoäänestyspaikkana toimiessaan kansalaisten mahdollisuutta käyttää ...

Lue lisää »

Oikeuskansleri Paavo Nikulan mukaan koulujen lakkauttamiset, ainakin Pohjois- ja Itä-Suomen harvaan asutuilla alueilla, näyttävät vaativan huomiota osakseen. Kuntien tulisi kyläkoulujen lakkauttamista ja koulumatkojen järjestelyä koskevassa päätöksenteossaan ottaa huomioon lasten perusoikeudet niin, etteivät opetusjärjestelyt ylipitkien koulumatkojen johdosta loukkaa ihmisten yhdenvertaisuutta ja oikeutta opetuspalveluihin, katsoo Nikula päätöksessään.

Oikeuskansleri Paavo Nikulan päätös ...
Lue lisää »

Oikeuskanslerinviraston vuotta 1999 koskevan kertomuksen mukaan virastoon saapui tutkittavaksi kaikkiaan 1 239 yksityisten henkilöiden lähettämää kanteluasiaa. Näistä 1 190:ssä annettiin ratkaisu. Tutkituista kanteluista 14 % johti viranomaisen toiminnan arvostelemiseen tai ohjaamiseen tai muuhun toimenpiteeseen.

Viime vuosien aikana on tuomioistuinten toiminta pysynyt kanteluasioiden ykköskohteena. Eniten kanteluja aiheutti yleisten tuomioistuinten menettely riita-asioissa ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri Jukka Pasanen esittää vankien oikeusturvan parantamiseksi, että mielenterveyslakiin lisättäisiin uusi pakkohoitopäätöksiä koskeva säännös. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen mielentilatutkimukseen liittyvän pakkohoitopäätöksen tulisi sen mukaan raueta silloin, kun rangaistuksen suorittaminen vankeudessa alkaa ja vastuu tuomitun terveydenhoidosta siirtyy vankeinhoitolaitokselle.

Apulaisoikeuskansleri Jukka Pasasen lausunto Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle 29.8.2000, dnro 15/21/99

Asiassa tehtyjen ...

Lue lisää »

« Edellinen 1 / 2