Ajankohtaista

 

Oikeuskansleri Paavo Nikulan lausunto 23.11.1999, dnro 36/20/99

Ympäristöministeriö on oikeuskanslerinvirastoon 6.9.1999 toimittamassaan kirjeessä pyytänyt oikeuskanslerin kannanottoa asiassa, joka koskee Uudenmaan liiton valtioneuvostolle 26.4.1999 osoittaman hakemuksen dnro 1869/99 käsittelyä. Uudenmaan liitto oli hakenut valtioneuvostolta luonnonsuojelulain (1096/1996) 66 §:n 2 ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri Jukka Pasanen on antanut huomautuksen Jyväskylän poliisilaitoksen kahdelle poliisille ja säilöönottoa hoitaneelle vartijalle. Sotilasparaatin lähettyvillä mieltään osoittaneet miehet oli poliisin toimesta poistettu paikalta voimakeinoin ja puutteellisiksi katsottavin perustein. Myös säilöönotossa poliisilaitoksella tapahtui virheellisyyksiä. Toinen miehistä kanteli asiasta oikeuskanslerille.

Apulaisoikeuskansleri Jukka Pasasen päätös 29.10.1999, dnro 1266/1/98 ...
Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri on antanut päätöksensä kasvintuotannon tarkastuskeskuksen siementarkastusosaston johtajan menettelystä tekemäänsä selvitykseen ja johtajan maa- ja metsätalousministeriöstä tekemään kanteluun. Siementarkastuksessa havaitut virheellisyydet olivat johtaneet jo aiemmin johtajalle annettuun varoitukseen. Ministeriön ohjaavaa roolia, valvontatehtävää sekä asemaa ajanmukaisen säädösaineiston tuottajana on päätöksessä painotettu.

Apulaisoikeuskansleri Jukka Pasasen päätös 30.9.1999, dnro 158/1 ...
Lue lisää »

Vastauksessaan toimeentulotukipäätöksistä tehtyyn kanteluun oikeuskansleri katsoo, ettei Tampereen sosiaalitoimi menetellyt päätöksiä tehdessään virheellisesti. Sosiaalitoimen ohjeen mukaan puhelinosakkeiden omistaminen tai myynti vaikutti toimeentulotuen saamiseen. Toimeentulotukilaki edellytti, että nämä osakkeet helposti realisoitavina oli otettava huomioon toimeentulotuen tarvetta harkittaessa.

Oikeuskansleri Paavo Nikulan päätös 4.10.1999, dnro 179/1/98

Tamperelaisen kantelijan kirjoituksessa ...

Lue lisää »

Viime talven sääolosuhteet osoittivat, että katujen kunnossapidossa on puutteita. Viranomaisten ja kiinteistönomistajien on huolehdittava, että lakisääteisiä kunnossapitovelvoitteita noudatetaan.

Oikeuskansleri Paavo Nikulan päätös 23.9.1999, dnro 11/50/99.

Useiden havaintojen mukaan huono katujen kunnossapito haittasi viime talvena kaduilla liikkumista. Tiedotusvälineet kertoivat lukuisista loukkaantumisista liukkailla tai huonosti hoidetuilla kaduilla. Jos ...

Lue lisää »

Kuhmon kihlakunnanvirastoon oli perustettu nimismiehen virka valtioneuvoston päätöksellä. Oulun lääninhallituksen virkamiesten menettelyä, jolla virka myöhemmin jaettiin kahden eri henkilön hoidettavaksi, ei voida apulaisoikeuskanslerin mukaan pitää hyväksyttävänä.

Apulaisoikeuskansleri Jukka Pasasen päätös 16.9.1999, dnro 29/51/98

Apulaisoikeuskansleri on kiinnittänyt Oulun lääninhallituksen lääninpoliisineuvoksen ja poliisiylitarkastajan huomiota poliisin hallinnosta annetun lain ...

Lue lisää »

Viime vuoden aikana oikeuskanslerinvirastossa käsiteltiin runsaasti Natura 2000 -ohjelmaan liittyneitä kysymyksiä. Eniten kanteluja saapui tuomioistuinten toiminnasta.

Oikeuskanslerinvirasto vastaanotti kanteluja viime vuonna kaikkiaan 1330, kun edellisenä vuonna lukumäärä oli 1061. Kanteluja saapui enemmän kuin 90-luvulla tähän mennessä aiemmin. Eniten kanneltiin tuomioistuinten toiminnasta, kuten myös vuonna 1 997. Näitä kanteluja vastaanotettiin yhteensä ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri on antanut päätöksen kanteluun, jossa epäiltiin poliisin virheellisesti jättäneen rikosasian esitutkinnan tekemättä. Päätöksen mukaan pelkkä väite rikoksen tapahtumisesta ei riitä esitutkinnan aloittamiseen, vaan väitteen tueksi tarvitaan perusteltu epäily rikoksen tapahtumisesta.

Apulaisoikeuskansleri Jukka Pasasen päätös 26.8.1999, dnro1002/1/97 ja 1227/1/98

Alavieskasta olleen talotehtaan toiminnassa mukana ...

Lue lisää »

Oikeuskansleri Paavo Nikulan mukaan Suomen puolustusvoimat ei rikkonut Suomen ja Neuvostoliiton välistä asekauppasopimusta puolustusmateriaalin varaosahankinnoissaan.

Oikeuskansleri Paavo Nikulan ratkaisu 26.8.1999, dnro 4/50/99

Selvityksen kohteena olleet hankinnat liittyivät 1990-luvun alkupuolelle, jolloin puolustusvoimien varaosahankintojen välittäjäksi kaavailtiin unkarilaista Landimex -nimistä yritystä. Kuluvan vuoden alussa julkisuudessa herätti keskustelua epäilyt siitä ...

Lue lisää »

Valtiovallan tehtävänä on edistää perustuslaissa taattuja ihmisten turvallisuutta ja luonnon monimuotoisuutta. Silloin, kun nämä tavoitteet joutuvat ristiriitaan, ensisijaisena on pidettävä ihmisten turvaamista petoeläimiltä.

Oikeuskansleri Paavo Nikulan päätös 13.7.1999, dnro 11/21/98

Ratkaisussaan oikeuskansleri Paavo Nikula toteaa, että karhujen ja myös susien esiintymisestä on ihmisten asuinsijojen ja heidän ...

Lue lisää »

« Edellinen 1 / 2