Ajankohtaista

Valtioneuvoston oikeuskansleri Tuomas Pöystin puheenvuoro 21.11.2019 Lapsen oikeuksien ajankohtaispäivässä teemalla Lapsibudjetointi Lapsen oikeuksien edistämisen työkaluna.

 

Terveiset Lapset valtaavat valtioneuvoston -tilaisuudesta

Ylimpien laillisuusvalvojien valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen yhtenä roolina on kuunnella kansalaisten huolia, tarpeita ja toiveita oikeudesta ja sen toteutumisesta, kohtuudestakin. Lasten ja nuorten oikeus tulla kuulluksi ja ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen on antanut sisäministeriölle huomautuksen virheellisestä menettelystä salassa pidettävien asiakirjojen käsittelyssä. Sisäministeriössä on menetelty säännösten ja määräysten vastaisesti suojaustasoon II luokiteltujen asiakirjojen rekisteröinnissä ja arkistoinnissa. Lisäksi osa kyseiseen suojaustasoon kuuluvista asiakirjoista näyttää jääneen pysyvästi kadoksiin.

Asia tuli ilmi apulaisoikeuskanslerin pyydettyä sisäministeriöstä salaisten tiedonhankintakeinojen ja niiden suojaamisen käytöstä ja ...

Lue lisää »

26.10.2019 Valtioneuvoston oikeuskansleri Tuomas Pöystin puhe Artikla ry:n 40 vuotisjuhlissa (puhuttaessa muutokset mahdollisia)

 

Oikeus on voittanut taas! – juristin sosiaaliseen  rooliin kasvamassa

 

Arvoisa Artiklan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet,

Arvoisat oikeustieteen ylioppilaat Artiklan jäsenet & Nordiska gäster, hyvät oikeusyhteisön edustajat

      Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry:n vuosijuhlaa vietetään tänään ...

Lue lisää »

« Edellinen 1 / 161