Oikeuskanslerinvirasto sijaitsee Valtioneuvoston linnassa

Oikeuskansleri valvoo hallituksen ja ministeriöiden sekä tasavallan presidentin virkatoimien lainmukaisuutta. Hän valvoo myös, että tuomioistuimet, viranomaiset ja virkamiehet sekä muut julkista tehtävää hoitavat noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Oikeuskanslerilla on myös asianajajien valvontaan liittyviä tehtäviä. Oikeuskansleri toimii valtioneuvoston yhteydessä.

Oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2016

Kertomuksessa esitellään oikeuskanslerin keskeiset toiminta-alueet, niissä vuoden aikana tehdyt havainnot sekä toimenpiteisiin johtaneet asiat. Kertomuksessa on oikeuskansleri Jaakko Jonkan ja apulaisoikeuskansleri Risto Hiekkataipaleen puheenvuorot.