Oikeuskanslerin muistio ministeri Pekkarisen menettelyn oikeudellisesta arviosta

10.6.2008

Oikeuskansleri Jaakko Jonkan muistio ministeri Mauri Pekkarisen menettelyn oikeudellisesta arviosta asiassa, jossa on kyse Pekkarisen allekirjoittamasta Suomi-Soffa Tehdas Oy:lle myönnetystä investointitukipäätöksestä 2006 ja Pekkarisen taulukaupan muodossa saamasta vaalituesta 2007 samaan konserniin kuuluvalta Suomi-Soffa SSF Oy:ltä.

muistio 9.6.2008

« Back