Apulaisoikeuskansleri esittää harkittavaksi pelisääntöjä päihtyneiden potilaiden käsittelyyn

18.10.2005

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka esittää, että sisäasiainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö harkitsisivat toimenpiteitä, joilla terveydenhuolto- ja poliisiviranomaiset voitaisiin valtakunnallisesti ohjeistaa päihtyneiden potilaiden käsittelyä koskevien tilanteiden varalle.

Alunperin asia tuli apulaisoikeuskanslerin tutkittavaksi terveyskeskuksen päivystyspoliklinikasta ja poliisin toiminnasta tehdyn kantelun vuoksi. Yöaikaan päivystykseen voimakkaan masennuksen vuoksi tullut päihtynyt nainen oli toimitettu lääkärin pyynnöstä poliisin putkaan. Kantelun tutkimisen yhteydessä selvisi, että terveyskeskuspäivystyksestä oli ollut tapana toimittaa "vanhan käytännön" mukaisesti päihtyneitä mielenterveyspotilaita rutiininomaisesti poliisin suojiin selviämään.

Havainnon johdosta Jonkka pyysi Etelä-Suomen lääninhallitusta kartoittamaan tilannetta ja kehittämistarpeita läänin alueella. Lääninhallituksen kartoituksesta kävi muun muassa ilmi, että terveydenhuollon ja poliisin toimintatavat vaihtelevat läänin sisällä alueellisesti. Vastauksesta selvisi myös, että vastaavanlaisia ongelmia ja kehittämistarpeita oletettavasti esiintyy muissakin lääneissä. Lääninhallitus piti asianmukaisena, että sisäasiainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö antaisivat asiassa valtakunnallisen ohjeen tai suosituksen.

Päihdeongelmien lisääntymisen voidaan ennustaa tulevan jatkossa kuormittamaan terveydenhuollon päivystysyksiköitä enenevissä määrin, eli kantelussa kuvatun kaltaisten ongelmien voidaan arvioida yleistyvän. Tästä syystä apulaisoikeuskansleri on saattanut asian sisäasiainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön tietoon mahdollisten toimenpiteiden harkitsemista varten. Ministeriöitä on pyydetty ilmoittamaan toimenpiteistään ensi kesäkuun alkuun mennessä.

Apulaisoikeuskanslerin tutkittavana on myös toinen vastaavantyyppisestä asiasta tehty kantelu.

Lisätiedot:
Esittelijäneuvos Jaana Hemminki, puh. 09 1602 3948

Kirjeet (17.10.2005, dnro 11/50/05) ja Etelä-Suomen lääninhallituksen selvitys ovat tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 1602 3950 tai kirjaamo@okv.fi

« Back