Notaarille huomautus perusteettomasta noutokuulutuksesta

15.1.2003

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka on huomauttanut Tampereen käräjäoikeudessa tuomioistuinharjoitteluaan suorittanutta notaaria perusteettoman noutokuulutuksen antamisesta. Kuulutuksen johdosta rikosasiassa vastaajana ollut mies otettiin aiheettomasti säilöön oikeudenkäyntiä odottelemaan.

Apulaisoikeuskanslerin päätöksen mukaan notaari menetteli vastoin virkamieslaissa säädettyä velvollisuutta suorittaa tehtävänsä asianmukaisesti allekirjoittaessaan noutokuulutuksen. Huolellisuuden merkitystä tapauksessa korosti Jonkan mielestä erityisesti se, että "annettavan noutomääräyksen toimeenpanolla puututaan voimakkaasti perusoikeutena turvattuun henkilökohtaiseen vapauteen".

Se, että kysymys oli tuomioistuinharjoitteluaan suorittavasta notaarista, jolla kertomansa mukaan oli ollut työpaineita, ei poista menettelyn moitittavuutta, painottaa Jonkka.

Asia tuli oikeuskanslerinviraston tutkittavaksi tuomariin kohdistuneen virkarikosepäilyn vuoksi. Poliisin toimittamassa esitutkinnassa epäiltiin, että Tampereen käräjäoikeudessa tuomioistuinharjoitteluaan suorittanut lakimiesnotaari olisi syyllistynyt tuottamukselliseen vapaudenriistoon ja tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen tuomarin tehtäviä hoitaessaan.

Notaari oli toiminut puheenjohtajana varkautta ja kätkemisrikosta koskevassa käräjäoikeuden istunnossa, jota jouduttiin siirtämään. Vastaajia jutussa oli kaksi. Toinen heistä määrättiin saapumaan uusintakäsittelyyn sakon uhalla ja toinen määrättiin noudettavaksi. Käräjäoikeuden kansliassa laadittiin erehdyksessä notaarin allekirjoittamina noutokuulutukset kummastakin vastaajasta.

Noutokuulutuksen kohteeksi erheessä joutunut vastaaja noudettiin kotoaan poliisin toimesta Tampereen poliisivankilaan oikeudenkäyntiä odottelemaan. Mies otti yhteyttä avustajaansa, jonka avulla hänet määrättiin vapautettavaksi seuraavana päivänä.

Notaarin teko ei kuitenkaan Jonkan arvion mukaan täyttänyt rikoksen tunnusmerkkejä, joten syytteen nostamiselle ei katsottu olevan aihetta.

Lisätietoja:
Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Pekka Päivänsalo, puh. 09 160 23932

Päätös (10.1.2003, dnro 25/31/02) on saatavissa kirjaamosta, puh. 09 160 23950

« Back