Valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen muuttaminen

Docket: OKV/74/20/2018
Date of issue: 11.10.2018
Solver: Oikeuskansleri

Oikeuskansleri antoi lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta, jolla muutettaisiin lakia valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä.

Esityksellä kumottaisiin esimerkiksi lain 7 §, joka koskee valtion yhteisiä tieto- ja viestintäteknisiä palveluja tuottavan palvelukeskuksen hallitusta. Oikeuskansleri kiinnitti huomiota siihen, että kyseisessä pykälässä säädetään muun ohella henkilöstön edustuksesta hallituksessa. Kun palvelukeskusta lain 1 §:n mukaan johdetaan ja ohjataan liiketoiminnallisten periaatteiden mukaisesti, ehdotetun lain perusteluissa tulisi arvioida, onko henkilöstön edustus hallituksessa ollut sellainen ohjauksen, johtamisen ja toiminnan liiketoiminnallinen periaate, jonka johdosta vastaavasta henkilöstön edustuksesta tulisi säätää esimerkiksi lain 8 §:ssä.

OKV_74_20_2018.pdf

« Back