Meddelanden: 2007

Biträdande justitiekanslern önskar att socialombudsmännens ställning förbättras

2.1.2007

Biträdande justitiekanslerJaakko Jonkkakräver att socialombudsmännens oberoende ställning klarläggs och befästs. Härigenom skulle även tilltron till systemet förbättras. Enligt biträdande justitiekanslern borde man för att uppnå målet överväga lagstiftningsåtgärder åtminstone när det gäller avgöranden som stöder institutionens strukturella uppbyggnad och socialombudsmannens rollidentitet. Biträdande justitiekanslern har på eget initiativ undersökt huruvida det ...

Läs mera »
2 / 2 Nästa »