Statistiken över år 2018 publicerad – antalet inspektioner och ärenden som inletts på eget initiativ ökade

18.3.2019

Antalet inkomna klagomål till justitiekanslersämbetet var fortsättningsvis högt 2018. Det inkom 2 088 klagomål, vilket är drygt tvåhundra färre än under rekordåret 2017. Antalet avgjorda klagomål var 1 963, dvs. en aning lägre än antalet inkomna klagomål. Målet att behandlingstiden ska vara högst ett år uppnåddes återigen huvudsakligen. Den genomsnittliga behandlingstiden för avgjorda klagomålsärenden var 10,7 veckor.

Av de klagomålsärenden som föranledde utredningsåtgärder ledde ungefär var åttonde till påföljder. Majoriteten av åtgärderna var justitiekanslerns delgivningar av uppfattningar eller anvisningar. De största enskilda myndighets- eller ärendegrupper som påföljderna riktade sig till var statsrådet eller ministerierna, socialvården och arbetsmyndigheterna.

Antalet inspektioner och tillsynsbesök samt ärenden som inletts på eget initiativ ökade betydligt år 2018 jämfört med de närmaste tidigare åren. Det gjordes sammanlagt 29 inspektioner och tillsynsbesök hos olika myndigheter. Besöken gjordes främst hos regionförvaltningsverken och kommunernas barnskyddsmyndigheter, polisinrättningarnas rättsenheter samt förvaltningsdomstolarna och hovrätterna. Antalet ärenden som inletts på eget initiativ var 26.

Som en del av tillsynen över domstolarna granskade ämbetet 5511 straffdomar, och med anledning av granskningen inleddes behandling av 80 ärenden. Genom biträdande justitiekanslerns beslut väcktes åtal mot två tingsdomare för brott mot tjänstehemlighet av oaktsamhet och brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet. Utöver klagomål inleddes även 746 ärenden med anknytning till övervakningen av den verksamhet som bedrivs av advokater, offentliga rättsbiträden och rättegångsbiträden med tillstånd.

När det gäller tillsynen över statsrådet syntes valperiodens slutfas i ett större antal begäran om utlåtande än året innan, och det gavs 93 skriftliga utlåtanden. I ämbetet granskades 1563 ärenden som behandlats vid statsrådets allmänna sammanträde och 390 ärenden som behandlats vid föredragning för republikens president.

 

Tilläggsuppgifter:

informatör Minna Kuisma, tel. 02951 62526, förnamn.efternamn@okv.fi

 

Statistik över år 2018

« Tillbaka