Utnämningar vid justitiekanslersämbete

1.10.2007

Republikens president har utnämnt vicehäradshövding Risto Hiekkataipale till biträdande justitiekanslerns ställföreträdare för en fem års period från och med 1.10.2007. Vicehäradshövding Hiekkataipale är chef för justitiekanslersämbetets avdelning för statsrådsärenden. Han har arbetat på justitiekanslersämbetet sedan år 1984.

Vid förfall för biträdande justitiekanslern sköts hans uppgifter av ställföreträdaren. Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare har samma befogenheter att avgöra ärenden som justitiekanslern och biträdande justitiekanslern.

Petri Martikainen blir avdelningschef

Justitiekanslern har utnämnt juris licentiat, vicehäradshövding Petri Martikainen till chef för justitiekanslersämbetets avdelning för rättsövervakning. Han tillträder sin nya befattning 1.10.2007. Martikainen har tidigare fungerat som referendarieråd vid justitiekanslersämbetet.

Tilläggsuppgifter:
Personalsekreterare Anu Näveri, tel. 09 160 23963 eller e-post fornamn.efternamn@okv.fi

« Tillbaka