Justitiekansler Paavo Nikulas sjukledighet fortsätter

2.3.2007

Justitiekansler Paavo Nikulas sjukledighet fortsätter till den 30.4.2007. President Tarja Halonen beviljade idag 2.3. vid presidentföredragningen justitiekansler Nikula sjukledighet enligt läkarintyg. Tillsvidare har Nikula varit sjukledig 30 dagar på basen av justitiekanslersämbetets eget beslut.

Enligt lagen om justitiekanslern i statsrådetkanjustitiekanslern själv ta tjänstledigt för högst 30 dagar om året. Tjänstledighet för längre tid beviljas justitiekanslern av republikens president.

Justitiekansler Nikula fick hjärnblödning måndagen 29.1.2007.Sedandess har han vårdats på sjukhus. Justitiekanslerns uppgifter handhas av biträdande justitiekansler Jaakko Jonkka och dennes uppgifter av kanslichef Nils Wirtanen. Förfarandet är detsamma som normalt tillämpas vid semester och annan frånvaro.

Paavo Nikula, 64, har fungerat som justitiekansler sedan år 1998. Justitiekanslern är vid sidan av riksdagens justitieombudsman landets högsta laglighetsövervakare. Till justitiekanslerns huvudsakliga uppgifter hör övervakning av statsrådet och allmän laglighetsövervakning. Till övervakningen ansluter sig givande av upplysningar och utlåtanden i juridiska frågor åt presidenten, statsrådet och ministerierna. I all sin verksamhet övervakar justitiekanslern att de grundläggande fri- och rättigheterna tillgodoses.

« Tillbaka