Anmärkning åt polis för yppande av misstänkt narkotikabrott

1.6.2007

Biträdande justitiekansler Jaakko Jonkka har gett en anmärkning åt en kommissarie från Östra Finland. Kommissarien, som fungerade som förundersökningsledare, hade under pågående förundersökning tagit kontakt med en brottsmisstänkt persons arbetsgivare och berättat om brottsmisstankarna. Kommissarien hade berättat att polisen misstänkte att arbetstagaren med mycket stor sannolikhet använde narkotika och att man misstänkte att användningen av rusmedel skulle fortgå även framöver.

Kommissarien berättade att han såg det som sin plikt att anmäla till företaget om den säkerhetsrisk som den misstänkte kunde utgöra. Kommissarien sade sig ha fört “en konstruktiv diskussion” med den misstänktes förman om den misstänktes “tillförlitlighet och lämplighet” som arbetstagare i företaget. Enligt kommissarien lämpade sig ifrågavarande företag mycket bra för att transportera bl.a olagligt gods med hjälp av otillförlitlig personal.

Kommissarien uppgav att hans verksamhet grundade sig på polislagen, enligt vilken polisens tystnadsplikt inte hindrar att information ges till myndigheter eller samfund som sköter offentliga uppgifter och som på grund av sina lagstadgade uppgifter behöver få kännedom om sådana saker som annars är hemliga eller om en persons tillförlitlighet eller lämplighet.Den misstänktes arbetsgivare var emellertid inte ett sådant i lagen avsett samfund som sköter offentliga uppgifter.

Biträdande justitiekansler Jonkka konstaterade att kommissarien inte hade rätt att berätta ombrottsmisstankarna mot arbetstagaren för hans arbetsgivare. Uppgifterna var sekretessbelagda enligt lagen om handlingars offentlighet, varför kommissarien inte hade rätt att avslöja dem. Biträdande justitiekanslern påminde i sitt beslut om att till polisens uppgifter inte hör, med undantag av bedömningen av förutsättningarna för att använda tvångsmedel, att bedömma med hur stor sannolikhet en brottsmisstänkt har gjort sig skyldig till ett under förundersökning varande brott. Denna bedömning hör till åklagarens och i sista hand domstolens uppgifter. Till polisens uppgifter hör inte heller att förutspå hur stor sannolikheten är för att en person kommer att fortsätta att använda rusmedel.

Biträdande justitiekanslern gav kommissarien en anmärkning för framtiden för hans lagstridiga förfarande.

Tilläggsuppgifter:
Referendarieråd Petri Martikainen, tel. 09 160 23932

Beslutets offentliga del kan beställas från registraturen, tel. 09 160 23950 eller registratur@okv.fi.

« Tillbaka