Justitiekansler Paavo Nikula går i pension

27.4.2007

President Tarja Halonen har i dag fredagen den 27.4.2007 vid presidentföredragningen beslutat förlänga justitiekansler Paavo Nikulas tjänstledighet till den 30.6.2007. Från och med den 1.7.2007 har justitiekansler Nikula meddelat att han går i pension.

Justitiekanslerns uppgifter handhas av biträdande justitiekansler Jaakko Jonkka och dennes uppgifter av kanslichef Nils Wirtanen. Förfarandet är detsamma som normalt tillämpas vid semester och annan frånvaro.

Paavo Nikula, 64, har fungerat som justitiekansler sedan år 1998. Justitiekanslern är vid sidan av riksdagens justitieombudsman landets högsta laglighetsövervakare. Till justitiekanslerns huvudsakliga uppgifter hör övervakning av statsrådet och allmän laglighetsövervakning. Till övervakningen ansluter sig  givande av upplysningar och utlåtanden i juridiska frågor åt presidenten, statsrådet och ministerierna. I all sin verksamhet övervakar justitiekanslern att de grundläggande fri- och rättigheterna tillgodoses.

Om lediganslående av justitiekanslerns tjänst kommer att meddelas inom kort. Proceduren kring tillsättandet av tjänsten handhas av justitieministeriet.

Tilläggsuppgifter:
Informatör Krista Kukkanen, tel. 09 160 23955

« Tillbaka