Justitiekansler Jaakko Jonkka sjukledig

4.10.2007

Justitiekansler Jaakko Jonkka är sjukledig. Jonkka har i början av veckan genomgått en ortopedisk axeloperation. Justitiekansler Jonkka är sjukledig åtminstone hela nästa vecka, möjligen ännu längre.

Under Jonkkas sjukledighet handhas justitiekanslerns uppgifter av biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen. Under samma tid fungerar avdelningschef Risto Hiekkataipale som biträdande justitiekansler. Systemet är det samma som normalt tillämpas under semestrar och annan frånvaro.

Tilläggsuppgifter:
Informatör Krista Kukkanen, tel. 09160 23955 eller e-post fornamn.efternamn@okv.fi

« Tillbaka