Justitiekansler Paavo Nikula sjukledig

30.1.2007

Justitiekansler Paavo Nikula har på måndagskvällen 29.1.2007 fått en hjärnblödning. Nikulas tillstånd är stabilt och han vårdas på sjukhus. Under Nikulas sjukledighet handhas justitiekanslerns uppgifter av biträdande justitiekansler Jaakko Jonkka.

Tilläggsuppgifter:
Biträdande justitiekansler Jaakko Jonkka tel. 09 160 23931

« Tillbaka