Hallintoasiat tulee ratkaista viivytyksettä

Diarienr: OKV/1296/1/2015
Datum: 30.12.2016
Beslutsfattare: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti maakunnan hallituksen huomiota siihen, että oikaisuvaatimukset ja hakemukset tulee käsitellä lain mukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä.

Tapauksessa oli kanneltu muun ohessa siitä, että maakunnan hallinnossa ei ole käsitelty rekisterimerkintöihin liittyviä oikaisuvaatimuksia eikä hakemuksia, jotka koskivat kiinteisiin muinaisjäännöksiin kajoamista.

Päätös (ruotsiksi):

okv_1296_1_2015.pdf

« Tillbaka