Valitukset on käsiteltävä kohtuullisessa ajassa

Diarienr: OKV/1095/1/2016 (näytä lisää...)
Ytterligare diarienr: OKV/1349/1/2016, OKV/1446/1/2016
Datum: 15.12.2016
Beslutsfattare: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti hallinto-oikeuden ylituomarin huomiota velvollisuuteen huolehtia siitä, että valitusasiat käsitellään ilman aiheetonta viivytystä.

Kantelija oli valittanut hallinto-oikeuteen vammaispalvelulain mukaisten palveluiden saamisesta. Valitusten käsittely oli kestänyt toisessa tapauksessa 19 kuukautta ja toisessa 16,5 kuukautta, kun kyseisen asiaryhmän keskimääräinen käsittelyaika oli 10,2 kuukautta.

Perustuslain turvaama asioiden asianmukainen käsittely tarkoittaa muun muassa kohtuullisia käsittelyaikoja. Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että asioiden käsittely oli kantelijan tapauksessa aiheettomasti viivästynyt, vaikka huomioon otettaisiin kyseisiin valitusasioihin liittyneet erityispiirteet.

okv_1095_1_2016.pdf

« Tillbaka