Toimeentulotukihakemus olisi tullut käsitellä viivytyksettä

Diarienr: OKV/1198/1/2016
Datum: 9.12.2016
Beslutsfattare: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kunnan huomiota toimeentulotukihakemusten viivytyksettömään käsittelyyn. Kunta ei ollut käsitellyt täydentävää toimeentulotukea koskevaa hakemusta säädetyssä määräajassa. Viivästyminen oli johtunut siitä, että asiaa käsitellyt sosiaalityöntekijä oli erehdyksessä luokitellut hakemuksen ennenaikaisesti tehdyksi perustoimeentulotukihakemukseksi.

okv_1198_1_2016.pdf

« Tillbaka