Avgöranden

Användningen av svenska språket vid en tvåspråkig tingsrätt

Publiceringen av en svenskspråkig anvisning

Dröjsmål vid behandlingen av begäran om avgörande vid konsumenttvistenämnden

Avgiftsfria skolmåltider under undantagsförhållanden för elever i distansundervisning

Språkliga rättigheter vid automatisk trafikövervakning

Arbets- och näringsbyråns åtgärder uppfyllde inte förvaltningslagens krav

Dröjsmål vid förundersökningen

Den tillämpliga bestämmelsen i ett avgörande borde ha meddelats

Finlands vapen bör högaktas

Också landskapets fastighetsverk ska tillämpa offentlighetslagen

« Föregående 1 / 6