Avgöranden

Användningen av svenska språket vid en tvåspråkig tingsrätt

Publiceringen av en svenskspråkig anvisning

Dröjsmål vid behandlingen av begäran om avgörande vid konsumenttvistenämnden

Avgiftsfria skolmåltider under undantagsförhållanden för elever i distansundervisning