Avgöranden

Språkliga rättigheter vid automatisk trafikövervakning

Arbets- och näringsbyråns åtgärder uppfyllde inte förvaltningslagens krav

Dröjsmål vid förundersökningen

Den tillämpliga bestämmelsen i ett avgörande borde ha meddelats

Finlands vapen bör högaktas

Också landskapets fastighetsverk ska tillämpa offentlighetslagen