Huomautus poliisille ja kunnaneläinlääkärille eläinsuojelusäännösten rikkomisesta

29.1.2009

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen on antanut huomautuksen poliisille ja kunnaneläinlääkärille lainvastaisesta menettelystä. He eivät olleet tehneet asianmukaista kirjallista päätöstä kiireellisessä eläinsuojelutapauksessa. Lisäksi apulaisoikeuskansleri kiinnittää poliisin huomiota eläinten lopettamista koskevien säännösten noudattamiseen.

Raahen poliisi ja kunnaneläinlääkäri olivat syksyllä 2006 tehneet eläinsuojelutarkastuksen. Tarkastuksessa oli päätetty ryhtyä eläinsuojelulain mukaisiin kiireellisiin toimenpiteisiin eläinten lopettamiseksi. Apulaisoikeuskanslerille toimitetuista selvityksistä käy ilmi, että kiiretoimiin ryhtymisestä ei tehty asianmukaista kirjallista päätöstä. Eläinsuojelulain mukaan kunnaneläinlääkäri ja poliisi ovat molemmat toimivaltaisia eläinsuojeluviranomaisia, ja päätöksen olisi voinut tehdä kumpi tahansa. Koska kirjallista päätöstä ei ollut, eläinten omistajilla ei ollut mahdollisuutta valittaa päätöksestä. Apulaisoikeuskanslerin mukaan asianmukainen päätös olisi selventänyt, muun muassa kuka päätöksen kiireellisistä toimenpiteistä teki. Päätökseen olisi tullut kirjattua myös eläinten omistajien kuuleminen. Toiminnallaan sekä poliisi että kunnaneläinlääkäri olivat laiminlyöneet noudattaa eläinsuojelulain säännöksiä.

Kiinteistöllä oli lopetettu 11 aikuista koiraa, 14 koiranpentua, kaksi aikuista kissaa, kolme kissanpentua ja yksi lammas. Muutama koira ja kissa oli karannut metsään, kun poliisi oli yrittänyt lopettaa niitä ampumalla. Kaksi koiraa oli myöhemmin palannut huonokuntoisena takaisin kotiin. Eläinsuojeluasetuksen mukaan koira tai kissa saadaan muun kuin eläinlääkärin toimesta lopettaa ainoastaan ampumalla aivoihin tai käyttämällä asianmukaista kaasua. Lisäksi on huolehdittava lopetettavan eläimen kiinnipitämisestä tai sen liikkeiden rajoittamisesta. Apulaisoikeuskansleri Puumalaisen mukaan poliisit eivät olleet lopettaneet eläimiä näiden säännösten mukaisesti. Tulkinnanvaraista oli myös, onko kysymyksessä ollut sellainen hätätapaus, jossa irrallaan juoksevien koirien ampuminen oli ollut välttämätöntä. Poliisin toiminta haavoittuneiden eläinten käsittelyssä ei myöskään ollut asianmukaista. Haavoittuneista eläimistä ei ilmeisesti ilmoitettu omistajille ja poliisi ja eläinlääkäri etsivät niitä vasta tarkastuskäyntinsä yhteydessä noin viikon kuluttua tapahtuneesta.

Esittelijä:
Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Irma Tolmunen, puh. 09 160 23976 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi

Anonymisoitu päätös (dnro OKV/1068/1/2006, 20.1.2009)

 

« Takaisin