Asiakirjapyyntöön on annettava perusteltu, valituskelpoinen päätös

Diarienr: OKV/301/1/2016
Givet: 21.12.2016
Solver: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti kaupungin toimialan ja kaupunginhallituksen huomiota asiakirjapyynnön käsittelyä koskeviin säännöksiin.

Kantelijat olivat pyytäneet kaupungilta kopiota kaivutyöhön liittyneen ns. välikatselmuksen pöytäkirjasta. Kaupunki oli vastannut, ettei välikatselmuksista ole yleensä laadittu pöytäkirjoja.

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan tietopyyntöä koskevia julkisuuslain menettelysäännöksiä on noudatettava myös silloin, kun viranomaisella ei ole pyydettyä tietoa. Kantelijoille olisi tullut ilmoittaa selkeästi asiakirjan antamisesta kieltäytymisen syy ja antaa heille tieto siitä, että päätökseen voi hakea muutosta.

okv_301_1_2016.pdf

« Takaisin