Tiedotteet: 2021

Oikeuskanslerin puheenvuorot eduskunnalle vuosien 2019 ja 2020 valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomusten käsittelyssä

24.9.2021

Kertomus vuodelta 2019

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 11/2021 vp valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomuksesta eduskunnalle vuodelta 2019 (K 12/2020 vp) oli eduskunnan täysistunnossa ainoassa käsittelyssä. Perustuslakivaliokunnan mietinnössä tekemät huomiot ovat dialogia, jonka kautta oikeuskansleri kehittää laillisuusvalvontaansa.

Perustuslakivaliokunnan mietinnössä korostettuja teemoja digitaalisaatiosta, kielellisistä oikeuksista sekä ymmärrettävästä ja oikeudellisesti kontrolloitavissa olevasta automaatiosta käsitellään ...

Lue lisää »

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti: Kelan automaattisesta päätöksenteosta tarve säätää lailla

20.4.2021

Oikeuskansleri Tuomas Pöystin mukaan Kelan automaattiseen päätöksentekoon liittyvä erityislainsäädännön tarve on selvitettävä joutuisasti. Toimiva ja riittävä yleis- ja erityislainsäädäntö olisi keino varmistaa automaattiseen päätöksentekoon ja automaattisiin päätöksentekojärjestelmiin kuuluva hyvä hallinto ja asiakkaiden oikeusturva. Digitalisaation lisääminen ja kehittäminen on keskeinen tavoite hallinnossa. Puutteellinen sääntely aiheuttaa kuitenkin ongelmia muun muassa siksi, että ...

Lue lisää »

Oikeuskanslerin rooli lakiesitysten laillisuusvalvonnassa covid-19-epidemiassa

6.4.2021

Oikeuskansleri Tuomas Pöystin puheenvuoro 6.4.2021

Oikeuskanslerin rooli lakiesitysten laillisuusvalvonnassa covid-19-epidemiassa

Oikeuskanslerin toiminnan kritiikissä ja roolia koskevassa julkisessa keskustelussa eri medioissa kosketellaan demokraattisen toiminnan rakenteita koskevia peruskysymyksiä. Julkinen keskustelu oikeuskanslerin roolista ja oikeuskanslerin toiminnan kritiikki demokraattisessa oikeusvaltiossa tärkeää. Kaiken yhteiskunnallisen ja oikeudellisen vallankäytön ja julkisen toiminnan on perusteltua olla ...

Lue lisää »

Ulkoministeriön virkamiesjohdon olisi pitänyt tarkemmin selvittää siirtoperusteen lainmukaisuutta konsulipäällikön siirtohankkeessa toisiin tehtäviin

22.3.2021

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti on antanut ratkaisunsa kanteluihin, jotka koskivat ulkoministeriön virkamiesjohdon toimintaa konsulipäällikön siirtämiseksi toisiin tehtäviin. Oikeuskansleri arvioi ratkaisussaan esimiesroolissa toimineiden valtiosihteerin kansliapäällikkönä ja hallintopalveluista vastaavan alivaltiosihteerin menettelyä asiassa.

Kanteluissa arvosteltiin myös ulkoministerin menettelyä. Oikeuskansleri ei tutkinut ministerin menettelyä, koska sama asia on ollut ministerivastuuasiana eduskunnan perustuslakivaliokunnan tutkittavana.

Oikeuskansleri toteaa ...

Lue lisää »