Tiedotteet: 2019

Parisuhdeväkivallan erityispiirteet jäävät vähälle huomiolle Poliisihallituksen ohjeissa - apulaisoikeuskansleri kehottaa parantamaan ohjeistusta

28.11.2019

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen kehottaa Poliisihallitusta täydentämään parisuhdeväkivaltaa koskevaa ohjeistustaan. Ohjeissa tulisi ottaa huomioon parisuhdeväkivallan erityispiirteet ja väkivallan uhrin haavoittuva asema. Näin ohjeet vastaisivat myös paremmin Istanbulin sopimuksen vaatimuksia. Apulaisoikeuskanslerin mielestä Poliisihallituksen tulisi harkita, olisiko ohjeistuksen oikeudellista asemaa syytä vahvistaa ja tulisiko osa niistä antaa ohjeiden sijasta määräyksinä.

Apulaisoikeuskansleri otti omana ...

Lue lisää »

Oikeuskansleri Pöystin puhe Lapsen oikeuksien ajankohtaispäivässä teemalla Lapsibudjetointi Lapsen oikeuksien edistämisen työkaluna.

21.11.2019

Valtioneuvoston oikeuskansleri Tuomas Pöystin puheenvuoro 21.11.2019 Lapsen oikeuksien ajankohtaispäivässä teemalla Lapsibudjetointi Lapsen oikeuksien edistämisen työkaluna.

 

Terveiset Lapset valtaavat valtioneuvoston -tilaisuudesta

Ylimpien laillisuusvalvojien valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen yhtenä roolina on kuunnella kansalaisten huolia, tarpeita ja toiveita oikeudesta ja sen toteutumisesta, kohtuudestakin. Lasten ja nuorten oikeus tulla kuulluksi ja ...

Lue lisää »

Sisäministeriössä puutteita salassa pidettävien asiakirjojen käsittelyssä

21.11.2019

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen on antanut sisäministeriölle huomautuksen virheellisestä menettelystä salassa pidettävien asiakirjojen käsittelyssä. Sisäministeriössä on menetelty säännösten ja määräysten vastaisesti suojaustasoon II luokiteltujen asiakirjojen rekisteröinnissä ja arkistoinnissa. Lisäksi osa kyseiseen suojaustasoon kuuluvista asiakirjoista näyttää jääneen pysyvästi kadoksiin.

Asia tuli ilmi apulaisoikeuskanslerin pyydettyä sisäministeriöstä salaisten tiedonhankintakeinojen ja niiden suojaamisen käytöstä ja ...

Lue lisää »

Oikeuskansleri Pöystin puhe Artikla ry:n 40 vuotisjuhlissa: Oikeus on voittanut taas! – juristin sosiaaliseen  rooliin kasvamassa

29.10.2019

26.10.2019 Valtioneuvoston oikeuskansleri Tuomas Pöystin puhe Artikla ry:n 40 vuotisjuhlissa (puhuttaessa muutokset mahdollisia)

 

Oikeus on voittanut taas! – juristin sosiaaliseen  rooliin kasvamassa

 

Arvoisa Artiklan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet,

Arvoisat oikeustieteen ylioppilaat Artiklan jäsenet & Nordiska gäster, hyvät oikeusyhteisön edustajat

      Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry:n vuosijuhlaa vietetään tänään ...

Lue lisää »

Oikeuskansleri Tuomas Pöystiltä ratkaisu kanteluihin Syyriassa leirillä olevien kotiuttamiseksi

10.10.2019

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti toteaa, että valtioneuvosto ja ministerit ovat toimineet lainmukaisesti Syyriassa leirillä olevien suomalaisten naisten ja lasten kotiuttamiskysymyksessä. Oikeuskansleri Tuomas Pöysti pohtii ratkaisussaan sitä, onko hallituksella tai viranomaisilla velvollisuus ryhtyä suomalaisten tai heihin rinnastuvien Suomen pysyvän oleskeluluvan omaavien henkilöiden kotiuttamiseen. Oikeuskansleri toteaa ratkaisussaan, että käsiteltävänä ollut asiakokonaisuus on oikeudellisesti ...

Lue lisää »

Oikeuskansleri Pöysti: Digitalisaation vastuukysymykset työterveydenhuollossa

25.9.2019

Valtioneuvoston oikeuskansleri, hallinto-oikeuden dosentti, OTT Tuomas Pöystin puheenvuoro työterveyshuollon neuvottelukunnassa 25.9.2019

Digitalisaation vastuukysymykset työterveydenhuollossa – kuka vastaa terveydenhuollon palveluiden digitaalisesta tuotekehyksestä ja mitkä ovat roolit, vastuut ja oikeusturvajärjestelyt siinä?

Digitalisaatio antaa huomattavia mahdollisuuksia terveydenhuollon palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden, tehokkuuden sekä vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden parantamiseen. Digitaaliset ratkaisut perustuvat monilta osin ...

Lue lisää »

Valtioneuvoston oikeuskansleri Tuomas Pöystin UKK-luento Paasikivi-Seurassa 3.9: Kansallinen turvallisuus ja kestävä valtiosääntö

4.9.2019

Arvoisa eduskunnan puhemies, hyvät kuulijat,

Sata vuotta sitten vuonna 17.7.1919 vahvistettu hallitusmuoto loi kestäväksi osoittautuneen perustan suomalaiselle kansanvallalle sekä sille ja oikeusvaltion periaatteelle nojautuvalle kansallisen turvallisuuden ylläpitämiselle.  Arvioin UKK -luennossani kansallisen turvallisuuden ja kestävän valtiosäännön välistä suhdetta ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtajuuden ja sen oikeudellisten edellytysten näkökulmasta. Käsittelen uudenlaisen ...

Lue lisää »

Valtioneuvoston oikeuskansleri Tuomas Pöysti pitää 27.6.2019 puheenvuoron Helsingissä pidettävässä parempaa sääntelyä Euroopan unionissa koskevassa työryhmäkokouksessa

27.6.2019

Valtioneuvoston oikeuskansleri Tuomas Pöysti pitää 27.6.2019 puheenvuoron Helsingissä pidettävässä parempaa sääntelyä Euroopan unionissa koskevassa työryhmäkokouksessa (EU Directors and Experts of Better Regulation).  Helsingissä pidettävä kokous on osa Suomen Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajakauden ohjelmaa. Oikeuskanslerin puheenvuorossa arvioidaan Euroopan unionin paremman sääntelyn toimintaohjelman tulevaisuutta erityisesti tekoälyn ja muiden uusien teknologioiden ...

Lue lisää »

Tiedämmekö sittenkään kuinka lapsiystävällinen Suomi on ja kuinka hyvin lapsen oikeudet toteutuvat?

4.6.2019

Valtioneuvoston oikeuskansleri Tuomas Pöysti

Kommenttipuheenvuoro Itsenäisyyden juhlavuoden lasten säätiön ITLA:n teettämän selvityksen lapsivaikutusten arvioinnista julkistamistilaisuudessa 4.6.2019

Tietoon perustuvan päätöksenteon ideaali on opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön käynnistämän kansallinen lapsistrategia 2040 -valmistelun kantavana periaatteena. Se on myös laajasti suomalaisen ja pohjoismaisen yhteiskunnan lainsäädännön taustaperiaatteiden tasollakin näkyvä ...

Lue lisää »
« Edellinen 1 / 2