Tiedotteet: 2016

Oikeuskansleri: eläkelaitosten vaikuttajia ei tulisi nimittää työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan

13.9.2016

Oikeuskansleri Jaakko Jonkan mukaan työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan ei tulisi nimittää henkilöitä, jotka toimivat eläkelaitosten hallituksissa tai neuvottelukunnissa. Näin ehkäistäisiin pysyväisluonteisten esteellisyyksien syntyminen.

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta käsittelee eläkelaitosten päätöksistä tehtyjä valituksia. Lautakunta on lainkäyttöelin, jonka jäsenet toimivat tuomarin vastuulla. Eläkelaitoksen hallituksessa tai neuvottelukunnassa toimiva jäsen on esteellinen käsittelemään kyseistä eläkelaitosta koskevia asioita. Oikeuskansleri ...

Lue lisää »

Oikeuskansleri: ministeriö suhtautui liian passiivisesti epäilyyn avustuksen väärinkäytöstä

8.7.2016

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka arvostelee opetus- ja kulttuuriministeriötä valtionavustusten puutteellisesta valvonnasta.

Oikeuskanslerin tutkima kantelu koski opetus- ja kulttuuriministeriön toimintaa epäillyn avustuspetoksen selvittämiseen liittyen. Ministeriö oli myöntänyt urheilustadionin kulkuporttien asentamiseen liikuntapaikka-avustuksen, ja kulkuportit asentaneen yhtiön mentyä konkurssiin oli syntynyt epäily avustuksen väärinkäytöstä.  Epäilyn mukaan ministeriötä oli erehdytetty maksamaan hanke kokonaisuudessaan, vaikka ...

Lue lisää »