Tiedotteet: 2015

Oikeuskansleri: Maahanmuuttajalasten valmistavan opetuksen laatuun kiinnitettävä huomiota

14.12.2015

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka otti keväällä 2015 omana aloitteenaan tutkittavaksi, miten maahanmuuttajalasten ja –nuorten oikeus perusopetukseen toteutuu. Selvitysten mukaan näiden nuorten syrjäytymisriski on muita nuoria selvästi korkeampi. Yksi syrjäytymisriskiin vaikuttava tekijä on se, millaiset kielelliset ja muut valmiudet lapsi ja nuori on saanut perusopetuksessa.

Maahanmuuttajalapset ja –nuoret osallistuvat perusopetuksen alussa enintään ...

Lue lisää »

Oikeuskanslerilta huomautus Lahden kaupungille

7.5.2015

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka katsoi, että Lahden kaupunki ei tarttunut riittävän ripeästi Launeen koulun sisäilmaongelmiin. Oikeuskansleri löysi moitittavaa myös siitä, miten kaupunki oli soveltanut asiakirjajulkisuutta.

Oikeuskanslerille tehdyssä kantelussa kerrottiin, että koulun henkilökunta ja oppilaat olivat oireilleet lukuvuoden 2012 – 2013 aikana toistuvasti ja osa koulun henkilökunnasta oli tästä syystä siirtynyt muihin ...

Lue lisää »

Oikeuskansleri huolissaan aluehallintovirastojen resursseista lastensuojelussa

26.2.2015

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on huolissaan aluehallintovirastojen kyvystä selviytyä lakisääteisistä tehtävistään lastensuojelussa. Oikeuskanslerinvirastossa on omasta aloitteesta selvitetty kykenevätkö aluehallintovirastot käytettävissä olevilla resursseillaan suorittamaan niille laissa säädetyt lastensuojelun ohjaus- ja valvontatehtävät asianmukaisesti ja lainmukaisesti. Oikeuskansleri Jonkka totesi saamiensa tietojen perustella, että aluehallintovirastojen lastensuojelun ohjaus- ja valvontatehtäviin käytettävissä olevat resurssit ovat erittäin niukat ...

Lue lisää »

Virkanimityksille valitusoikeus

12.2.2015

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka ehdottaa valtion virkanimityksiin valitusoikeutta. Jonkan mukaan mahdollisuus valittaa nimityspäätöksestä tuomioistuimeen olisi perusteltua hakijoiden oikeusturvan kannalta. Mahdollisuus vahvistaisi myös yleistä luottamusta virkanimitysten asianmukaisuuteen ja tukisi siten julkisen vallankäytön arvostusta kansalaisten silmissä. Nykyään valtion virkanimityksistä ei voi valittaa. Oikeuskansleri pyytääkin valtiovarainministeriötä harkitsemaan muutoksenhakuoikeuden selvittämistä.

Oikeuskansleri Jonkka ottaa kantaa virkanimitysten ...

Lue lisää »