Tiedotteet: 2014

Hakijoiden oikeusturva koetuksella yhteisvalinnassa

15.8.2014

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on huolissaan opiskelijoiden oikeusturvasta, sillä hakijat eivät saa lain mukaista päätöstä yhteisvalintatuloksista. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen ohjeiden mukaan opiskelija saa valituskelpoisen päätöksen vasta, kun hän pyytää sitä erikseen. Ministeriö ja Opetushallitus perustelevat menettelyä yhteisvalintapäätösten suurella määrällä ja valintaprosessiin liittyvillä erityispiirteillä. Oikeuskanslerin mukaan opiskelijavalintapäätökset ovat hallintolaissa tarkoitettuja ...

Lue lisää »

Ahvenanmaalle moitteita samppanjahylkyasiassa

26.3.2014

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen on antanut Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle huomautuksen niin sanotussa samppanjahylkyasiassa. Lisäksi apulaisoikeuskansleri kiinnittää maakunnan hallituksen huomiota maakunnan hallintolain ja hyvän hallinnon mukaisiin menettelyihin.

Pelastusnosto

Ahvenanmaan maakunnan hallitus sai tiedon samppanjahylyn löytymisestä heinäkuun alussa 2010. Maakunnan hallitus päätti tehdä hylyn lastille pelastusnoston ja pyysi Museoviraston mielipidettä pelastusnostosta. Itse pelastusnosto ...

Lue lisää »

Uskonnon harjoittaminen koulussa sovitettava julkisen toiminnan puolueettomuuteen

24.3.2014

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen kehottaa Opetushallitusta tarkistamaan ohjeistustaan kouluille perinteisten ja uskonnollisten juhlien järjestämisestä. Apulaisoikeuskanslerin näkemyksen mukaan kouluissa nykyisessä muodossaan järjestettävät uskonnolliset tilaisuudet ovat ongelmallisia julkisen vallan puolueettomuuden ja uskonnonvapauden sekä yhdenvertaisuuden edistämisvelvollisuuden näkökulmasta.  Tilaisuudet, joissa mikään uskonto tai vakaumus ei nouse opettajien johdolla erikseen esille, sen sijaan eivät apulaisoikeuskanslerin mukaan ...

Lue lisää »

ELY-keskuksen toiminta Talvivaara-asiassa kritiikille altis

27.2.2014

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ei noudattanut kaivosyhtiö Talvivaaran valvonnassa hyvän hallinnon vaatimuksia, koska se ei ole käyttänyt sille annettua toimivaltaa riittävän ajoissa ja tehokkaasti, toteaa oikeuskansleri Jaakko Jonkka.

Oikeuskanslerin saamien selvitysten mukaan Kainuun ELY-keskus on antanut erilaisia huomautuksia ja kehotuksia kaivosyhtiölle. Kaivosyhtiö on saanut vähennettyä päästöjä vain osittain ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskanslerille virkavapautta

14.2.2014

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen jää virkavapaalle 1.6.2014 lukien kahdeksi vuodeksi opintojen suorittamista varten.

Puumalaisen virkavapauden ajaksi nimitetään määräaikainen viranhoitaja. Tästä järjestelystä vastaa oikeusministeriö.

Lue lisää »

Ministeriölle huomautus

10.2.2014

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen on antanut sosiaali- ja terveysministeriölle huomautuksen laiminlyönnistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämää valtakunnallista hoitoilmoitusrekisteriä koskevat säännökset eivät täytä perustuslain vaatimuksia. Tilanne on ollut perustuslain vastainen jo vuodesta 1995 lähtien.

Hoitoilmoitusrekisteristä on säädetty lailla, mutta rekisterin yksityiskohdista asetuksella. Nykytilanteessa laissasäädetään siitä, että THL:llä voi olla terveydenhuollon ...

Lue lisää »