Tiedotteet: 2012

Puolustusvoimauudistuksen kuulemismenettelyissä kehittämisen varaa

27.4.2012

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka kiinnittää puolustusministeriön ja puolustusvoimien huomiota puolustusvoimauudistukseen liittyvien alueellistamis- ja aluekehityslainsäädännön mukaisten kuulemismenettelyjen ajoittamiseen. Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta käsittelivät kokouksessaan 8.2.2012 puolustusvoimauudistusta puolustushallinnon ratkaisumallin pohjalta. Ratkaisumalli sisälsi viiden joukko-osaston ja yhden joukkoyksikön lakkauttamisen sekä kahdeksan joukko-osaston yhdistämisen. Puolustusministeriö ohjeisti 15.2.2012 ...

Lue lisää »

Puolustusministeri ei ollut esteellinen

15.3.2012

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka ei löytänyt puolustusministeri Stefan Wallinia kohtaan esitetyille esteellisyysväitteille tukea. Kansanedustaja Pentti Oinonen piti oikeuskanslerille tekemässään kantelussa puolustusministeri Wallinia esteellisenä puolustusvoimauudistukseen liittyvässä varuskuntien lakkauttamisasiassa sen vuoksi, että ministeri on Uudenmaan Prikaatin killan valtuuskunnan jäsen.

Joukko-osastokilta ei ole hallintolain esteellisyyssäännöksissä tarkoitettu asianosainen joukko-osastojen lakkauttamisasiassa. Kun joukko-osastokiltojen tarkoituksena on yleensä ...

Lue lisää »

Keski-Aasian oikeusasiamiehet vierailevat oikeuskanslerinvirastossa

5.3.2012

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen esittelee tiistaina 6. maaliskuuta aamupäivällä laillisuusvalvojan toimintaa oikeuskanslerinvirastossa vieraileville Keski-Aasian oikeusasiamiehille. Apulaisoikeuskansleri Puumalainen kertoo alustuksessaan muun muassa laillisuusvalvonnan historiasta, periaatteista ja asemasta. Lisäksi hän esittelee valtioneuvoston päätöksentekomenettelyä.

Keski-Aasian oikeusasiamiehet vierailevat Suomessa kehitysministeri Heidi Hautalan kutsusta. Helsingissä 4.-7.maaliskuuta järjestettävään konferenssiin osallistuu edustajia Kazakstanista, Kirgisiasta, Tadzhikistanista, Uzbekistanista ...

Lue lisää »

Huolellisuutta ja tarkkuutta lainvalmisteluun

20.2.2012

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on puuttunut ministeriön lainvalmistelussa tapahtuneeseen huolimattomuuteen. Jonkka kiinnittää työ- ja elinkeinoministeriön vakavaa huomiota lainvalmistelussa vaadittavaan huolellisuuteen ja tarkkuuteen.  

Työministeriössä (nykyisin työ- ja elinkeinoministeriö)valmisteltu ja vuonna 2004 voimaan tullut työttömyysturvalain muutos oli saanut toisen sisällön kuin oli tarkoitettu rajattaessa työmarkkinatuen saajia. Ulkomaalaiset, joille oli myönnetty A-oleskelulupa ...

Lue lisää »

Ei toimenpiteitä Talvivaara-kantelusta

8.2.2012

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on antanut ratkaisunsa Sotkamon Talvivaaran kaivoksen viranomaisvalvontaa koskevaan kanteluun. Europarlamentaarikko Satu Hassi arvosteli kantelussaan eri viranomaisia siitä, että Sotkamon Talvivaaraan on hänen käsityksensä mukaan perustettu uraanikaivos ilman asianmukaisia lupia. Jonkka toteaa, että viranomaisilta saamiensa selvitysten perusteella hänellä ei ole perusteita todeta viranomaisten menetelleen lainvastaisesti. Hassi arvosteli kirjoituksessaan ...

Lue lisää »

Yhdenvertainen oppilashuolto ei toteudu

30.1.2012

Oppilashuolto ei edelleenkään toteudu riittävästi ja yhdenvertaisuuden edellyttämällä tavalla, toteaa oikeuskansleri Jaakko Jonkka. Oppilashuollon asianmukainen toteutuminen vaatii nykyistä velvoittavampia ja täsmällisempiä säännöksiä.

Oppilashuoltoa koskevista palveluista on säädetty useassa eri laissa. Oppilashuollon riittävä ja yhdenmukainen toteutuminen on kangerrellut vuosien ajan eikä asiasta vastaava opetus- ja kulttuuriministeriö ole pystynyt kertomaan ajankohtaa, jolloin ...

Lue lisää »

Julkisen toiminnan oltava puolueetonta

18.1.2012

Uskonnollisten tilaisuuksien järjestäminen valtion laitoksissa ja virastoissa näiden tiloissa ja kutsustaon ongelmallista julkisen vallan puolueettomuuden ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta, toteaa apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen. Seinäjoen käräjäoikeudessa (nykyisin Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus) oli tammikuussa 2009 istuntokauden avajaisten yhteydessä järjestetty perinteinen käräjähartaustilaisuus ja Seinäjoen Vapaa-ajattelijat ry teki asiasta kantelun. Laamannin antaman selvityksen mukaan käräjähartausperinteen jatkumisen ...

Lue lisää »

Näennäisistä uudistuksista kokonaisuudistukseen – onko oikeuslaitoksella visiota?

13.1.2012

Oikeuskansleri Jaakko Jonkan puhe XLIV Asianajajapäivillä.

Oikeudenhoidon budjettia ja lähivuosien kehyksiä koskevissa puheenvuoroissa on keskeisiä teemoja sanottu olevan käsittelyaikojen lyhentäminen ja talousrikollisuuden sekä harmaan talouden vastustaminen. Nämä ovat eittämättä tärkeitä teemoja, ja ne liittyvät tavallaan toisiinsa. Pahimmin viipyminen edelleenkin koskettanee juuri talousrikosten selvittelyä, vaikka ongelmia on myös muilla oikeudenhoidon alueilla ...

Lue lisää »
2 / 2 Seuraava »