Tiedotteet: 2011

Oikeuskanslerille tehtyjen kanteluiden määrä jatkoi kasvuaan

3.2.2011

Oikeuskanslerille tehtiin viime vuonna 1 843 kantelua, mikä on 81 kantelua enemmän kuin vuonna 2009. Kansalaiset tekivät poliisiviranomaisten toimista 296 kantelua, joka oli suurin kanteluryhmä viime vuonna. Toiseksi eniten kansalaiset kirjoittivat sosiaali- ja terveydenhuollosta ja näitä kirjoituksia kirjattiin 291 kappaletta. Seuraavaksi suurimmat kanteluryhmät koskivat yleisiä tuomioistuimia (244 kantelua) ja kunnallisviranomaisia ...

Lue lisää »

Suullisen käsittelyn pitäminen suljetuin ovin perusteltava asianmukaisesti

2.2.2011

Oikeudenkäynnin julkisuutta koskevat ratkaisut on perusteltava huolellisesti ja riittävästi muistuttaa apulaisoikeuskansleriMikko Puumalainenantamassaan ratkaisussa. Helsingin hovioikeus oli kesällä 2008 toimittanut suullisen käsittelyn kokonaan suljetuin ovin. Hovioikeuden antaman selvityksen mukaan oikeuden puheenjohtaja oli suullisesti kertonut istuntosalissa olleille päätöksen istunnon julkisuudesta ja lainkohdan johon päätös perustui sekä sen, että istunnossa käsiteltiin salassa pidettäviä ...

Lue lisää »

Työterveyshuollon järjestelyt ontuvat Oulussa

28.1.2011

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen kiinnittää Oulun kaupungin huomiota työterveyshuollon järjestämiseksi laissa säädetyn mukaisesti. Puumalaisen tutkiman kantelun mukaan, osa oululaisista yrittäjistä ei ole tehnyt lainkaan työterveyshuoltosopimusta, koska Oulun terveyskeskus ei suostu tekemään niitä ja yksityisellä puolella kustannukset nousevat liikaa.

Puumalaisen mukaan Oulun kaupunki ei ole järjestänyt työterveyshuoltoa siten kuin kansanterveyslaissa on säädetty ...

Lue lisää »

Lahden lastensuojeluviranomaisille huomautus

19.1.2011

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen on antanut Lahden kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalle huomautuksen lainvastaisesta menettelystä. Kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala oli antanut vuoden 2009 aikana kaksi päätöstä, joiden valitusosoituksessa muutoksenhakuviranomaiseksi oli virheellisesti ilmoitettu Lahden kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta ja valitusajaksi 14 vuorokautta. Lain mukaan kyseisiin asioihin tuli hakea muutosta hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa ...

Lue lisää »
2 / 2 Seuraava »