Tiedotteet: 2010

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka: Peruskoulujen oppilashuollossa parannettavaa

22.2.2010

Oppilashuolto ei näytä toteutuvan peruskouluissa perusopetuslaissa edellytetyn tasoisena, arvioi oikeuskansleri Jaakko Jonkka. Oppilashuollon tila vaihtelee kunnittain ja esimerkiksi koulupsykologi-toimintaa on harvoin käytettävissä alle sadan oppilaan kouluissa ja varsin vähän eteläisen Suomen ulkopuolella. Saamiensa selvitysten perusteella oikeuskansleri Jonkka pitää hälyttävänä, että oppilashuollon saatavuus ei toteudu yhdenvertaisesti vaan paikkakunta- ja koulukohtaiset erot ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen: Kunnallinen työmarkkinalaitos ja tasa-arvovaltuutettu rikkoivat syrjintäkieltoa

13.1.2010

Kunnallinen työmarkkinalaitos ja tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen ovat rikkoneet yhdenvertaisuuslain syrjintäkieltoa niin sanotun Tehy-pöytäkirjan valmistelun yhteydessä, toteaa apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen päätöksessään. Työmarkkinalaitoksen tekemä työ- ja virkaehtosopimus rajattiin koskemaan samalla työalalla vain Tehyn jäseniä, mikä on ristiriidassa syrjintäkiellon kanssa.

Työministeriö asetti syksyllä 2007 sovittelulautakunnan, jossa etsittiin ratkaisua Tehyn ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen väliseen ...

Lue lisää »
2 / 2 Seuraava »